Actualiteit : September 2004
   
Drie vragen aan Jacques Gaillot
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Drie vragen aan Jacques Gaillot
 
Actievoerders die gekant zijn tegen het kweken van transgenetische gewassen kwamen op 25 juli bijeen in de Haute-Garonne om er in het open bveld genetisch gewijzigde maïsplanten uit te rukken. Je nam eerder aan een gelijkaardige actie deel. Kun je uitleggen hoe je dat verbindt met de geweldloosheid?
 
Ik ben twee keer uitgenodigd geweest om deel te nemen aan het uittrekken van in open lucht geteeld transgenetisch koolzaad en maïs. Bliksemoperaties die in het grootste geheim werden voorbereid. We waren niet met velen: enkele cineasten, schrijvers, politieke of syndicale verantwoordelijken… Met een symbolische actie wilden we de publieke opinie wijzen op het gevaar van de GGO's voor het milieu en de gezondheid en daarover een debat eisen.
 
le danger des OGM De actie van 25 juli werd in het openbaar voorbereid en richtte zich tot iedereen. 
 
Sommige studies verdedigen de GGO's. Ze zouden een hulp zijn voor de ontwikkelingslanden. Wat denk jij daarvan?
 
monopole des semences Ik denk net het tegenovergestelde. Machtige firma's zoals Monsanto in de Verenigde Staten zoeken om hun producten overal ingang te doen vinden en om het zadenmonopolie te behouden. De ontwikkelingslanden zullen nog meer afhankelijk zijn. 
 
Hoe verklaar je dat er zo weinig debat geweest is over de GGO's en dat men verplicht was over te gaan tot acties van "burgerlijke ongehoorzaamheid"?
 
Net als voor de problematiek i.v.m. kernenergie is er geen debat. De druk van de lobby's is voldoende groot om te maken dat de burgers bij de besluitvorming niet betrokken worden. Wie overgaat tot een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid neemt het risico van iemand die het algemeen welzijn boven de privé-belangen van firma's stelt.
 
(vragen: Robert Olivier)