Brief van Jacques Gaillot : Mei 2004
   
De vrijheid aanwakkeren
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

De vrijheid aanwakkeren
 
Het is vandaag de dag niet gemakkelijk om mens te worden, man of vrouw, want we leven in een cultuur die op het individu gericht is.
Het individu is op zichzelf aangewezen om zichzelf te worden, om aan zijn leven zin te geven en bij zijn keuzes beslissingen te nemen. Het is een vooruitgang, maar een behoorlijk zware taak!
 
eveiller des libertés De zelfverwezenlijking vraagt dat iemand voor een deel zelfstandig en verantwoordelijk kan handelen, voor zichzelf kan denken en volgens zijn eigen overtuiging kan leven. 
 
Maar dat veronderstelt dat men zich kan bevrijden van elke vorm van druk of machtswellust uit economische, politieke of religieuze hoek. 

libérer de l'oppression

 
Zich bevrijden van voorgekauwde ideeën en voorgeschreven rollen. Zich bevrijden van opgelegde modellen en geprogrammeerde vormen van geluk. Om authentiek te zijn en niet enkel aangepast aan wat anderen verwachten.
Het individu ziet zich belast met een zware taak! Hoe moet iemand dan overeind blijven als de grond onder zijn voeten wegzinkt? Wat vanzelfsprekend leek, wordt in vraag gesteld. Wat als een gegeven werd aangenomen, wordt een te vervullen taak. Waar kan men oriëntatiepunten vinden als de instellingen zelf vaak in diskrediet zijn? Zou een mens dan niet geneigd zijn zich te laten leiden, geleefd te worden, en in extreme gevallen aan zijn leven een einde te maken?
 
Maar hindernissen kunnen iemand ook de kans bieden om een innerlijke weg te ontdekken, de schijnwereld achter zich te laten en op een diepere werkelijkheid te stoten.
 
déchirer le filet
Daarom is het zo belangrijk mannen en vrouwen te ontmoeten die bij zichzelf niet afwezig zijn en niet voortbewogen worden door "de buitenkant". Heel eenvoudig: mensen die 'bewoond' zijn. Dat kunnen we niet genoeg appreciëren!
Alleen vrije mensen kunnen bij anderen de vrijheid aanwakkeren.