Brief van Jacques Gaillot : Februari 2004
   
De hoofddoek
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

De hoofddoek
 
foulard islamique Het wetsvoorstel om de moslimhoofddoek op school te verbieden, blijft protest uitlokken in Frankrijk en erbuiten. Men is er nog lang niet uit. Fransen van Arabische of Afrikaanse afkomst, die de indruk hebben dat het verbod speciaal voor hen bestemd is, hebben het er moeilijk mee. 
 
De islam is zijn plaats aan het innemen in het publieke leven in Frankrijk Deze godsdienst, de tweede belangrijkste in Frankrijk, ziet zich geconfronteerd met de scheiding tussen kerk en staat, met de democratie en de moderniteit. Hij heeft tijd nodig om daarmee in het reine te komen en oplossingen te vinden voor die conflicten. Ook de katholieke kerk heeft tijd nodig gehad om de democratie te erkennen en de scheiding van kerk en staat te aanvaarden!
 
immigration Zij die de Franse nationaliteit verworven hebben door inwijking bevinden zich grotendeels aan de voet van de sociale ladder. Voor hen is de integratie geen werkelijkheid geworden. Zij weten maar al te goed wat onzekerheid is en armoede.  
 
Uit ervaring weten ze wat discriminatie inzake werk en woning betekent. Weinig jongeren uit deze milieus krijgen toegang tot de prestigieuzere scholen. In een aantal steden voelen ze zich aan de kant gezet en vernederd.
 
Men begrijpt dan wel dat het niet op de eerste plaats om de hoofddoek gaat. Het gaat om de toekomst, om hun toekomst en dus hun integratie in de Franse samenleving.
 
In deze moeilijke context speelt de islamgodsdienst een belangrijke rol: de integratie bevorderen, de waardigheid van ieder mens erkennen, elke man en vrouw het gevoel geven mee te tellen, solidariteit met de meest misdeelden tot stand brengen. De islam is een godsdienst die mensen helpt leven.  Koran
 
De nieuwe wet op de hoofddoek zal het probleem van de integratie en het samenleven niet oplossen. Hij riskeert veeleer de godsdienst terug te dringen tot de privé-sfeer en een reeds gemarginaliseerde bevolking nog wanhopiger te maken.