Brief van Jacques Gaillot : Oktober 2003
   
De strijd van de andersglobalisten
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

le globe
De strijd van de andersglobalisten 
 
Van maand tot maand gaan ze er op vooruit. Eerst door het gebruik af te dwingen van hun nieuwe benaming, "andersglobalisten", om duidelijk te maken dat ze niet tegen de globalisering als dusdanig zijn, maar wel tegen de neoliberale globalisering waarin alles tot koopwaar wordt herleid.
 
Dank zij hun optreden werd de Wereldhandelsorganisatie uit de clandestiniteit gehaald en onder de schijnwerpers gebracht. Aanhangers en tegenstanders, iedereen spreekt erover en voelt zich erbij betrokken, want het gaat over leven en overleven van hele volkeren.  altermondialistes
 
De ambassadeurs van de kleine Afrikaanse landen durven nu het woord nemen en openlijk spreken over de druk en de bedreigingen waarvan zij het slachtoffer zijn. De landen uit het Zuiden organiseren zich en zijn niet meer bang om zich te verzetten tegen de landen van het Noorden.
 
survivre In Cancun stond, naast andere gevoelige dossiers, ook het landbouwdossier op de agenda. De Mexicanen waren met duizenden afgekomen om het onrecht waarvan zij het slachtoffer zijn aan te klagen.  
 
Zij produceren maïs, maar kunnen daarvan niet meer leven. De Mexicaanse regering koopt maïs in de Verenigde Staten, omdat die minder duur is: een gevolg van het feit dat de Amerikaanse maïsboeren sterk gesubsidieerd worden en daardoor kunnen concurreren. De Mexicaanse boeren zijn veroordeeld om hun landerijen te verlaten om naar Mexico-stad of naar de Verenigde Staten te trekken.
 
Voor de inwoners van Benin, Mali, Tsjaad is de katoenproductie van vitaal belang. Ook daarvoor ontvangen de Amerikaanse producenten subsidies die hen in staat stellen hun katoen te verkopen aan een prijs die lager ligt dan de productiekosten in de Afrikaanse landen. Resultaat: miljoenen Afrikanen kunnen niet meer leven van hun werk en zijn verplicht te vertrekken naar de stad of naar Europa.
 
Ook de Europese Unie neemt haar toevlucht tot subsidies om de uitvoer van haar producten te bevoordelen. De schade die de arme landen daardoor lijden is enorm. Zullen ze er ooit in slagen het protectionisme van de rijke landen te doorbreken? Ze staan tegenover uitzonderlijke machtige landbouwlobby's die tot alles in staat zijn om hun subsidiëringsysteem in stand te houden. De mislukking van Cancun illustreert dit.
 
contre la pauvreté De strijd gaat verder. Vandaag zijn de andersglobalisten bron van hoop voor de armen van deze planeet.