Brief van Jacques Gaillot : September 2003
   
Een zomer vol gevaren
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Een zomer vol gevaren
 
contre les flammes We hebben een uitzonderlijke zomer gehad. Europa kende een verschrikkelijke hitte met duizenden doden bij de oudere mensen, met branden die duizenden hectaren bos in de vlammen deden opgaan, met ongewoon geweldige onweersbuien die huizen en campings vernielden, een nooit gekende droogte die de oogsten vernietigd heeft en slachtoffers deed vallen bij dieren en vissen. 
 
De klimaatstoornissen veroorzaken een hele keten van gevolgen die hun weerslag hebben op het geheel van de natuur. Toen ik op televisie zag hoe brandweerlui, op de rand van de uitputting, verbeten aan het vechten waren tegen het geweld van de vlammen, zat ik te bedenken dat we wel erg weinig vermogen tegenover de krachten van de natuur! De strijd is zo ongelijk! Hetzelfde in de hospitalen, in de afdelingen spoedgevallen, waar de zieken toestroomden. Met weinig personeel en middelen deden de dokters al wat ze konden.
 
ressource naturelle
Ongetwijfeld is er nood aan meer middelen en personeel en aan een betere coördinatie tussen de openbare diensten om aan spoedgevallen het hoofd te bieden. Maar we worden allemaal ter verantwoording geroepen.
 
De opwarming van de planeet, de uitputting van de natuurlijke bronnen, van het drinkwater in het bijzonder, de bodemvervuiling, de vervuiling van lucht en water, het verdwijnen van wouden…
 
het toont alles aan dat onze kleine planeet kwetsbaar is en ernstig bedreigd. We zijn in staat van alarm. 
 
Toch hebben deze catastrofes, die ons zwaar op de proef stellen, een heilzame uitwerking. Zowat overal ter wereld is er een groeiende bewustwording voor het behoud van onze planeet. Er gebeurt heel veel voor de bescherming van de natuur.
 

défenser l'environnement 
 
Er is een nieuwe gevoeligheid voor de verdediging van het milieu op onze planeet, en deze vraagt om een verandering in ons gedrag: afzien van het comfort van het moderne leven, een biologische landbouw ontwikkelen, een sterkere solidariteit van de rijke landen met de arme landen bevorderen. Er komt een dag dat politici daar niet meer omheen zullen kunnen. Als bewoners van de Aarde zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst van de planeet, verantwoordelijk voor de toekomst, voor de generaties die na ons komen.