Brief van Jacques Gaillot : Augustus 2003
   
Ter hoogte van het eiland Djerba
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Ter hoogte van het eiland Djerba
 
Het was niet zo ver van de Tunesische toeristenstranden dat het drama zich in volle nacht voltrok. Een oude treiler met 250 verstekelingen aan boord leed schipbreuk. Hij kwam van Libië, en voer langs de Tunesische kust op weg naar Italië. Men telde slechts 41 overlevenden!
 
jeunes africains Die jonge Afrikanen kwamen van ver! Het moeilijkste stond nog voor de boeg: Italië bereiken met behulp van weinig scrupuleuze mensensmokkelaars die niet bang zijn hen uit te buiten en grote risico's te doen nemen. 
 
Hoe komt het toch dat de kandidaten voor zulke reizen steeds talrijker worden, terwijl in onze landen de immigratiewetten alsmaar strikter worden en de controle op de emigratie toeneemt? Ondanks alle ontradende maatregelen en het gebruik van de meest gesofistikeerde middelen, blijven de migranten infiltreren in de Europese burcht. Volgens peilingen willen 70% van de jongeren uit de Maghreb oversteken naar de andere kant van de Middellandse Zee. De nieuwe muur die Europa probeert op te richten langs zijn grenzen is niet in staat om de toestroom van nieuwkomers in te dijken. De klopjacht op verstekelingen, hoe onmenselijk ook, blijkt inefficiënt.
 
la misère Wanneer jonge Afrikanen miserie kennen, werkloosheid, wanhoop, dan hebben ze maar één idee in hun hoofd: weggaan om het Eldorado van Europa te leren kennen.  
 
Wie zal de armen verhinderen te komen naar de plaatsen waar de rijkdommen zich bevinden? Door de televisie zijn ze op de hoogte van onze manier van leven. Als ze dan wonen in landen die verscheurd zijn door conflicten, ten prooi aan corruptie en zonder toekomst, dan willen ze ontsnappen aan dat algemene lot.
 
Velen komen om op zee of worden aan de grenzen de toegang geweigerd. Zij die terugkomen op de plaats vanwaar ze vertrokken zijn, laten daarom de moed niet zakken. Ze zullen weer vertrekken zodra de kans zich voordoet.
 
De toekomst ligt heel zeker niet in het sluiten van de grenzen. Partnerschap tussen de twee oevers van de Middellandse Zee moet nog beginnen.  fermeture des frontières
 
De uitdagingen inzake ontwikkeling en immigratie zullen zich blijven stellen. Maar eens komt de dag waarop het oude Europa Afrika zal nodig hebben.