Brief van Jacques Gaillot : Juni 2003
   
Komt er een einde aan de dubbele straf?
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Komt er een einde aan de dubbele straf?
 
la double peine Na twintig jaren van strijd en lijden zal uiteindelijk in de loop van de maand juni aan het parlement een wet worden voorgelegd die aan de dubbele straf een einde zou moeten maken.  
 
Als een vreemdeling veroordeeld werd kreeg hij, na het uitzitten van zijn gevangenisstraf, nog een tweede straf: hij werd het land uitgezet. Gevangenis + uitwijzing = dubbele straf. Elk jaar werden 5000 à 6000 personen op die manier getroffen. Velen keerden terug naar een land dat het hunne niet meer was en waarvan ze de taal niet kenden. Ver van hun familie hadden ze maar één obsessie: terugkeren!
 
Ik herinner me dat ik in de laatste twintig jaar in verscheidene steden van Frankrijk mijn steun ben gaan betuigen aan vreemdelingen die slachtoffer waren van die dubbele straf en die in hongerstaking waren. Ze waren in Frankrijk geboren of er zeer jong aangekomen. Ze waren gezinshoofd, met kleine kinderen. Hun vrouwen toonden zich moedig en solidair. De belangrijkste dingen in het leven van deze mannen bevonden zich in ons land. Waarom hen dan dwingen Frankrijk te verlaten om naar een land te trekken dat ze niet kenden?
 
Die wet op de dubbele straf is een schande. Hij is onmenselijk. De cineast Bertrand Tavernier heeft de moed gehad een film te maken met als titel: "Verhalen van gebroken levens".  

vies brisées

 
Rechtsgeleerden hebben de toepassing geëist van artikel 17 van het Internationaal Pact met betrekking tot de burgerlijke en politieke rechten: "Niemand mag het voorwerp zijn van willekeurige of onwettelijke inmenging in zijn privé-leven, zijn gezin…" en van artikel 8 van de Europese Conventie ter bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden: "Ieder mens heeft recht op eerbied voor zijn privé-leven, zijn gezinsleven en zijn briefwisseling".
 
fraternelle Gelukkig zijn er verenigingen die campagne hebben gevoerd tegen de dubbele straf,  
 
erop wijzend dat vreemdelingen en Fransen op dezelfde manier moesten gestraft worden. De publieke opinie heeft aandacht gekregen voor deze zaak. Het was tijd! Ondertussen is deze onnodige wet oorzaak geweest van immens lijden.