Brief van Jacques Gaillot : December 2002
   
De foorkramers in Frankrijk
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

jamais s'installer De forrkramers in Frankrijk 
 
Ik heb de alarmkreet van de katholieke aalmoezeniers bij de foorkramers gehoord. Ze leven van heel nabij mee wat deze gezinnen dagelijks meemaken. Moedig verzetten ze zich tegen de repressieve wetten tegen de zigeuners die in de maak zijn.
 
gens du voyage Na alles wat ze hebben geleden tijdens de oorlog van 1940-1945 worden de foorkramers nu opnieuw op een onrechtvaardige manier gediscrimineerd. 
 
Ze leven met angst omdat ze zich bedreigd voelen in hun bestaan. Waar ze ook gaan, overal zijn ze teveel en ongewenst. Men wil hen verplichten zich te integreren. Maar het is precies hun mooie roeping om zich nergens te vestigen! Zij komen en gaan, en vestigen zich nergens. Zich ergens voorgoed vestigen zou hun dood zijn.
 
In plaats van de verantwoordelijken aan te pakken, die geweigerd hebben 'onthaalplaatsen' te creëren, zoals de wet het voorziet, straft men hen die daardoor wel verplicht zijn op een privé-terrein te stationeren.
 
In deze moeilijke context voelt de katholieke gemeenschap onder de foorkramers - en die is al niet bijster groot - het zwijgen van de bisschoppen als een extra vernedering aan. Een stilzwijgen dat nog minder goed te praten is daar het om mensen gaat die ondersteuning en erkenning meer dan nodig hebben.
 
enfant tsigane Laat ons niet denken dat de repressie die vandaag de zigeuners treft, ons niet aangaat! Let op als de wet de zwakste burgers uit een samenleving criminaliseert. Morgen zouden wij wel eens aan de beurt kunnen zijn!