Brief van Jacques Gaillot : Oktober 2002
   
Neen aan de oorlog
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

NEEN AAN DE OORLOG
 
non à la guerre  Een preventieve oorlog blijft altijd een oorlog. Men weet wanneer men eraan begint. Men weet nooit wanneer men hem zal beëindigen. Dat is zo in Afghanistan, waar de burgeroorlog nog lang niet op zijn einde loopt, in Tsjetsjenië, waar het Russisch leger eindeloos in vastraakt, en vooral in het Midden-Oosten, waar niemand nog weet hoe men het moet aanpakken om het conflict te doen stoppen. 
 
Een grootschalige militaire interventie in Irak zal - met zijn spiraal van geweld, van lijden en haat - voor de mensheid een stap achteruit zijn. De volkeren hebben er niets bij te winnen, maar zullen er over de hele lijn bij verliezen. Allen die geloven in een politieke oplossing voor internationale conflicten zullen in diskrediet gebracht worden.
 
Hoe kan men rechtvaardigen wat dergelijke wonden slaat in de mensengemeenschap? Door deze eenvoudige bewering: elke militaire interventie is gerechtvaardigd zodra de politieke, economische of militaire belangen van de Verenigde Staten op het spel staan. Vandaag is Irak het doelwit. Morgen een ander land.  loin de la paix
 
Op hetzelfde ogenblik maakt Frankrijk zijn nieuw wetsvoorstel bekend i.v.m. militaire programmering: een forse verhoging van het budget met een hele reeks nieuwe aankopen, waaronder een vliegdekschip. Zoveel minder kredieten voor onderwijs, cultuur en gezondheidszorg. Veiligheid vraagt iets. Men kan niet tegelijk betalen voor de oorlog en voor de vrede.
 
We leven in een oorlogscultuur en zijn ver verwijderd van een vredescultuur!
 
Gelukkig gaan heel wat stemmen op om die schandalen en die illusies aan te klagen. De vrede is ook onze zaak. Ze ligt in onze handen.