Brief van Jacques Gaillot : Mei 2002
   
De vernedering van een volk
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

drapeaux  De vernedering van een volk 
 
 
Met het bloedbad in het vluchtelingenkamp van Jenin ontdekken we iets verschrikkelijks: huizen, door de bommen vernield; straten, door de tanks verwoest; gewonden, zonder verzorging aan hun lot overgelaten; lijken die men niet kan begraven; mannen die men voor de camera's vernedert! De hospitalen functioneren niet meer, ambulances kunnen niet meer uitrijden, dokters zonder grenzen worden verhinderd ter plaatse te werken. Wat een moorddadige waanzin! Barbaars! Nu weten we dat het ergste mogelijk is.
 
De staat Israël brengt zichzelf wereldwijd bij de publieke opinie in diskrediet door een oorlog te voeren die een volk traumatiseert en tot wanhoop drijft.
 
Door aan te sturen op de vernietiging van een volk vernietigt de staat Israël zichzelf. Er komt een dag waarop de verantwoordelijken rekenschap zullen moeten geven.  guerre
 
Als vergeldingsdaad heeft een jonge vrouw haar leven gegeven om dood te zaaien in Israël. Terwijl ze toch gemaakt is om leven te geven! Hoe intriest! Die zelfmoordaanslagen moeten absoluut veroordeeld worden. Ze zijn nooit goed te praten en brengen schade toe aan de Palestijnse zaak. Misschien vergis ik me, maar ik heb de leiders uit de Islam zich nog nooit horen distantiëren van die zelfmoordaanslagen.
 
Het geweld dat de Palestijnen wordt aangedaan dringt in Frankrijk door en keert zich tegen de Joden: opzettelijke wandaden, vernielingen, profanaties. Gelukkig worden deze daden eensgezind afgekeurd.
 
Het drama dat zich in het Midden-Oosten afspeelt laat de volkeren niet onberoerd. De volkeren uit de Arabische wereld zijn massaal op straat gekomen om hun steun te betuigen aan de Palestijnen. Er waren indrukwekkende betogingen in Frankrijk en in meerdere andere landen van Europa.
 
Hoe een einde stellen aan het geweld en een duurzame vrede tot stand brengen in het Midden-Oosten? De oplossing zal niet komen uit militaire hoek, maar door politieke onderhandelingen. De eerste voorwaarde is evenwel de onmiddellijke terugtrekking van het Israëlisch leger uit de Bezette Gebieden.
 
destruction  De oorsprong van het geweld is de oorlog die men voert tegen het Palestijnse volk.  
 
Het is de onverdraaglijk geworden bezetting. Als dat geweld ophoudt, zullen andere vormen van geweld ook ophouden.
 
De veiligheid van het volk van Israël ligt niet in zijn tanks en gevechtshelikopters. Zij kan alleen maar verzekerd worden door de vriendschap van het Palestijnse volk. De weg daartoe zal lang en moeilijk zijn, maar geen doodlopend straatje.
 
Niemand zal de toekomst van het Palestijnse volk voorgoed kapotmaken. Dat volk is gewoon weerstand te bieden. Zoals die 200 Palestijnen weerstand bieden in de Basiliek van de Geboorte, en die die kerk dààrdoor heiligen.