Brief van Jacques Gaillot: 1 Augustus 2001 
   
In Gods handen 
   
 

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Thérèse d'Avile  In deze zomertijd dacht ik dat ik u misschien kon laten kennismaken met een gedicht van Theresa van Avila. Een gedicht van grote schoonheid dat ons kan aanzetten tot een gebed van lofprijzing. 

 
IN GODS HANDEN 
dans les mains de Dieu 
 
"Ik ben van U, voor U werd ik geboren.
Wat wilt Gij met mij doen?
 
Ik ben van U, daar Gij mij hebt geschapen,
van U, daar Gij mij hebt verlost,
van U, daar Gij mij hebt verdragen,
van U, daar Gij mij hebt geroepen,
van U, daar Gij op mij gewacht hebt,
van U, daar ik toch niet verloren liep.
Wat wilt Gij met mij doen?
 
(…)
Hier ziet Gij nu mijn hart,
ik leg het in uw handpalm;
mijn lichaam, ziel en leven,
mijn diepste diep, genegenheden,
Zoete Bruidegom, Bevrijder,
ik gaf me zo geheel aan U.
Wat wilt Gij met mij doen?
 
Geef mij de dood, geef mij het leven,
geef mij ziekte of gezondheid,
eer of oneer, geef het mij,
geef me strijd of nog grotere vrede,
zwakheid of volkomen kracht.
Ik zeg op alles 'ja'.
Wat wilt Gij met mij doen?
 
Geef mij rijkdom of armoede,
geef mij troost of troosteloosheid,
geef mij blijdschap of droefheid,
geef me de hel of geef me de hemel,
Leven zoet, Zon zonder sluier,
ik gaf mij heel en al uit handen.
Wat wilt Gij met mij doen?
 
(…)
Als Gij wilt dat ik zou rusten,
dan wil ik rusten ook, uit liefde.
Als Gij mij vraagt te werken,
dan wil ik werkend sterven.
Zeg mij waar, hoe en wanneer,
zeg maar, zoete Liefde, zeg het.
Wat wilt Gij met mij doen?
 
(…)
Of ik zwijgen moet of spreken,
vruchtbaar zijn of vruchteloos,
moet de Wet mijn wonde tonen
of het Evangelie mij verheugen,
moet ik lijden of genieten -
als Gij alleen maar leeft in mij:
wat wilt Gij met mij doen?
 
Ik ben van U, voor U werd ik geboren.
Wat wilt Gij met mij doen?"