Brief van Jacques Gaillot: 1 Juli 2001 
   
Met mensen op weg
Leven in het heden, de toekomst openen 
   
 

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

sur la route  Met mensen op weg
Leven in het heden, de toekomst openen
 
 
Dit was het thema van de internationale bijeenkomst van de priester-arbeiders. Ze waren met een 500-tal bijeen, en de Geest van Pinksteren waaide over hun samenzijn.
 
De getuigenissen zijn rijk aan menselijke ervaring vanuit een gemeenschappelijke strijd. Ze geven aan deze bijeenkomst een uitgesproken missionaire oriëntatie: de Kerk is op de eerste plaats bedoeld voor hen die daar niet te vinden zijn. De toekomst is te vinden aan de rand. Het dienstwerk van de priester-arbeiders is gericht op de bevrijding van de mens. Het werk van de menswording van Jezus moet voortgezet worden om de samenleving te vermenselijken. En dat werk begint bij de verdrukten.
 
Het doet deugd getuigen zo te horen spreken!
 
célébrer l'Eucharistie  In de grote zaal van het Feestpaleis kwam de Pinksterviering op een bijzondere manier uit de verf. Het Volk van God vierde eucharistie rond een grote tafel en hield de drie zaken bijeen die Jezus wilde verbinden aan zijn Laatste Avondmaal: het nieuwe gebod, de voetwassing en de eucharistie zelf. 
 
Achter elke priester-arbeider zag ik duizend mensen. Door hun inzet, hun strijd, hun keuze voor de zwaksten, heeft elke priester-arbeider een uitzonderlijke invloed. Ik keek naar hen en zag duizenden mensen, een grote menigte, die heel Straatsburg inpalmde.  la ville de Strasbourg 
 
Om dat visioen als het ware tegen te spreken waren er enkele journalisten die me tot de werkelijkheid terugbrachten: "De priester-arbeiders worden oud. Er zijn weinig jongeren. Wat brengt de toekomst?"
 
"Ze zullen niet verdwijnen. Ze hebben een bres geslagen en niemand zal die nog kunnen dichten. De toekomst zal anders zijn. Het zullen niet langer priesters zijn die arbeider worden. Het zullen arbeiders zijn, gehuwd of ongehuwd, aan wie de Kerk zal vragen of ze priester willen worden."
 
Bij het afscheid zongen allen met overtuiging:
 
"Ze hebben gekozen om het lot te delen van de uitgebuiten,
ze delen het lot van mensen aan de rand.
Met hen delen ze het leven van elke dag,
ze spreken de taal die te horen was op de dag van Pinksteren."