Brief van Jacques Gaillot: 1 April 2001

 
De lange tocht van Marcos

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

De lange tocht van Marcos
 
Une marche de 3000 kilomètres  Zoiets maakt mij enthousiast! Na zeven jaren van verzet in het woud van Lacandone in Chiapas, verlaat ondercommandant Marcos zijn schuilplaats. 
 
Hij is de chef van het Zapatistenleger dat strijd voert voor nationale onafhankelijkheid. Hij begint aan een lange tocht van 3000 km naar de hoofdstad van Mexico en volgt daarbij dezelfde route als de beroemde Zapata in 1914. Tijdens die 3000 km lange tocht zullen honderdduizenden hem langs de weg hun steun komen betuigen.
 
Dit geniale initiatief heeft iedereen verrast, de politici op de eerste plaats. Marcos kondigt aan dat de tijd van de angst voorbij is: "Wij zijn waardige opstandelingen, het vergeten hart van het vaderland". Deze vreedzame mars gebeurt in naam van de 10 miljoen indianen, om de erkenning te eisen van de rechten van de inheemse volkeren na 5 eeuwen vernedering en vergetelheid. Deze verdediging van de Indiaanse minderheden is een heilige zaak.
 
Marcos trekt niet naar Mexico om er de macht over te nemen. De macht interesseert hem niet. Hij beschikt over geen ander wapen dan het woord. Een geducht wapen!
 
la place de Mexico 

la place de Mexico - moment historique 
 
De beroemde markt van Mexico-stad zag zwart van het volk. Een historisch moment, onvergetelijk! Door hun aanwezigheid op die plaats maakten de Zapatisten van Mexico 'de hoofdstad van de wereld', zoals terecht geschreven werd.
 
Wat er op het spel staat is niet onbelangrijk. Marcos heeft altijd het verband gelegd tussen de situatie van de arme boeren en de ultraliberale landbouwhervorming van de jaren '90. Hij was de eerste die de logica beschreef van de mondialisering van de liberale economie, die de armen van deze planeet naar de rand duwt. Zijn strijd gaat in dezelfde richting als die van de andere tegenstanders van die mondialisering, die de mens tot koopwaar maakt.
 
Marcos biedt een alternatief aan. Hij maakt een ànder Mexico mogelijk. Iets is definitief anders geworden.
Jacques Gaillot