Brief van Jacques Gaillot: 1 Januari 2001

 
Brief voor kerstdag en nieuwjaar
Gij zult een kind vinden
  Archiv 

 

Geschiedenis van het Bisdom Partenia, Biografie van Bisschop Jacques Gaillot 

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

BRIEF VOOR KERSTDAG EN NIEUWJAAR

 Dieu vient parmi nous
"Gij zult een kind vinden"
(Lucas 2, 10) 

In de landen van Europa is kerstdag een feestdag voor iedereen. Het is een familiefeest, een kinderfeest vooral. Een feest waarin je weer iets kan proeven van vriendschap en bereidheid tot delen, en van de zorg om niemand in de kou te laten staan.

"Gij zult een kind vinden". De verre God waarnaar de mensen duizenden jaren lang tastend hebben gezocht, is dichtbij gekomen. Hij is zichtbaar geworden in een baby, in doeken gewikkeld, geboren in Betlehem, in een voederbak voor dieren. God is niet verschenen als een hogepriester, als een leider of een geleerde. Hij is verschenen als een kind. Kerstdag is een geboortefeest, het feest van de geboorte van het goddelijk Kind. God komt onder ons, deelt in ons menselijk bestaan.

De herders van Betlehem kregen geen bewijzen. Kerstdag is niet te bewijzen. Ze kregen een teken: "Gij zult een kind vinden". Andere tekens zijn er niet. Als God tot ons komt als een eenvoudig en kwetsbaar kind, zonder zich ooit op te dringen, zullen wij dan in staat zijn om zijn aanwezigheid te ontdekken? In de kleine maar echte tekens van het gewone leven van elke dag? Het is naar een kindergezicht dat de herders kwamen kijken. En daarna zijn ze vol vreugde weer weggegaan, en zongen Gods lof.

Ik zend u mijn beste Kerst- en Nieuwjaarswensen met een gebed uit het Eerste Testament, dat Sint Franciscus weer heeft opgenomen:

Moge de Heer u zegenen en bewaren.
Moge de Heer zijn aangezicht over u doen opgaan en zich over u neerbuigen.
Moge de Heer zijn aangezicht naar u richten en u zijn vrede brengen.

(Numeri 6, 22)