Brief van Jacques Gaillot: 1 December 2000

  De strijd van John Lennon voor de vrede
  Archiv 

 

Geschiedenis van het Bisdom Partenia, Biografie van Bisschop Jacques Gaillot 

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

 Cliquez pour regarde le tableau
De strijd van
John Lennon
voor de vrede 

 John Lennon

Peinture d'un enfant en Amérique du Sud 
"ENFANTS CONTRE LA GUERRE"
   
In Israël en de Bezette Gebieden woedt de oorlog. Elke dag vallen er doden. Een muzikale vredesavond ter nagedachtenis van John Lennon geeft nieuwe hoop.

Deze internationaal bekende zanger zette zich in tegen de oorlog in Viëtnam. Hij nam de verdediging van de zwarte minderheden op zich. Met de Beatles bracht hij zijn eerste single uit, die een immens succes kende: "Love me do".

"Wij hadden geld en waren beroemd," zegt hij "maar we wisten niet wat vreugde was. En dan heb ik Yoko leren kennen… We kwamen tot het besef dat de liéfde ons gemeenschappelijk doel in het leven was. En vanuit die liefde is de vrede ontstaan. Dan hebben wij besloten ons in te zetten voor de vrede in de wereld."

In volle Vietnamoorlog laat hij de betekenisvolle song "Give peace a chance" opnemen. Het ereteken dat hij van de Britse koningin had gekregen, stuurt hij terug, als protest tegen de deelname van de Britten aan de strijd tussen Nigeria en Biafra en aan de oorlog in Vietnam.

Met een hele waaier van initiatieven proberen John en Yoko de publieke opinie te beïnvloeden en de gewetens van de mensen te raken. Hun politieke strijd kent veel weerklank. Ze sturen eikels op naar de staatshoofden van de hele wereld met de vraag ze te planten in naam van de vrede. Ze verkopen per opbod hun haar, in een poging om de terechtstelling van een zwarte activist te verhinderen. Ze verdedigen de zaak van de Black Panthers.

Hun strijd voor de vrede moest onvermijdelijk onbegrip, moeilijkheden en zelfs bedreigingen uitlokken. Het FB.I. viseert John Lennon. Hij krijgt het bevel de Verenigde Staten binnen de 60 dagen te verlaten. Op 8 december 1980 wordt hij vermoord voor zijn woning tegenover Central Park.

Twintig jaar later begrijpt men hoe juist en belangrijk zijn strijd tegen de oorlog in Vietnam was. Spijtig dat hij er niet meer is om nu in het Midden-Oosten een even geladen "Give peace a chance" te laten horen, om zo het onrecht tegenover het Palestijnse volk aan te klagen.