Brief van Jacques Gaillot: 1 Maart 2000 

Geloofwaardig zijn
Archiv
   

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

Geloofwaardig zijn

De intrede van uiterst rechts in de Oostenrijkse regering was overal oorzaak van stomme verbazing en onzekerheid. De Europese Unie voelde zich uitgedaagd en bedreigd in naam van de democratische waarden. Ze heeft onmiddellijk politieke sancties uitgevaardigd tegen Oostenrijk. De Verenigde Staten deden hetzelfde. Tussenkomsten die gerechtvaardigd zijn. Zou men niet bang zijn voor een partij waarvan de leider het aandurft te wijzen naar het goede voorbeeld van de Nazi's?

Maar op hetzelfde moment zwijgt de Europese Unie, en doet ze niets voor het Tsjetsjeense volk. Ze laat het Russische leger begaan terwijl het het Tsjetsjeense volk vernietigt. De stad Grozny is van de kaart geveegd. Duizenden Tsjetsjenen worden door de Russen in kampen vastgehouden. Vrouwen, kinderen en bejaarden leven daar in de erbarmelijkste omstandigheden; honderdduizenden anderen konden hun land ontvluchten. De humanitaire organisaties hebben het recht niet om de bevolking bij te staan en te verzorgen. De Europese Unie, die Oostenrijk zo fel bekritiseert, doet niets voor Tsjetsjenië. Waarom die ongelijke behandeling?

Niet zo lang geleden kwamen de Europese Unie en de Verenigde Staten, onder de dekmantel van de Navo, in Kosovo militair tussenbeide, tegen de Servische strijdmachten. Met een ontroerende eensgezindheid beriepen ze zich op het interventierecht. De menselijke urgentie wettigde de militaire tussenkomst. Met deze eigenaardigheid, dat dit recht tot inmenging tot hiertoe altijd in één enkele richting gebeurde: het is de inmenging van de rijken en de machtigen in het leven van de zwakken en de armen.

Maar tezelfdertijd sloten de Europese Unie en de Verenigde Staten hun ogen voor de slachtpartijen onder het Congolese volk. Men liet het Afrikaanse drama gebeuren. Waarom de ene keer wél tussenbeide komen, en de andere keer niet? Zou men de rechten van de mensen op een ongelijke manier berekenen?

De gebeurtenissen van de Golfoorlog liggen nog fris in het geheugen. De Westerse wereld had een grote kruistocht gelanceerd tegen Irak, om Koeweit te redden dat door Irak was ingenomen. Een grove schending van het internationaal recht: een sterk land had zich meester gemaakt van een zwakkere broer. De UNO-resoluties moesten uitgevoerd worden.

Maar onze landen, die zoveel belang hechten aan het internationaal recht, hebben aan de andere kant niets ondernomen om de UNO-resoluties ten gunste van het Palestijnse volk te doen uitvoeren. Ze hebben niets gedaan om het Palestijnse probleem te regelen.

Vanwaar die ongelijke houding? Heel eenvoudig, omdat niet overal dezelfde belangen op het spel staan. Onder de dekmantel van het recht, gaat het om financiële, politieke en handelsbelangen.

Door deze tactiek van "twee maten en twee gewichten" toe te passen, zijn onze regeringsleiders in de ogen van de publieke opinie niet meer geloofwaardig. De redevoeringen waarin ze de rechten van de mens verdedigen, klinken vals. Geloofwaardig zijn veronderstelt dat men in elke situatie even waarachtig is. Zeggen wat men wil doen, en doen wat men zegt.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv:

 


Top