De electronische Catechismus: December 1998

Kerstmis

Archiv
Racisme

Actualite

Aide

email

 

Het team dat aan deze catechismus werkt biedt u elke maand twee teksten aan. Suggesties om deze teksten te verbeteren worden met dank aanvaard. We zouden deze catechismus graag zien groeien als iets waaraan we samen bouwen.

Voorstellen voor nieuwe onderwerpen zijn ook altijd welkom.


KERSTMIS

 

Kerstmis is een zeer populair feest in de traditioneel christelijke landen.
De consumptiemaatschappij heeft kerstmis gretig ingepalmd met zijn dennenbomen, chocoladedozen, geschenken, stadsverlichting en - niet te vergeten - de vrolijke feestvreugde van de kerstreveillons. Het is een familiefeest waarop de kinderen koning zijn. Maar wat is er gebeurd met de spirituele dimensie, met de boodschap van de engel van Betlehem tot de herders: "Ik kom u goed nieuws melden, een grote vreugde voor heel het volk: vandaag is u een redder geboren" (Lucas 2, 10)?

Kerstmis betekent geboorte. Maria brengt Jezus ter wereld, haar eerstgeborene. God-met-ons. God onder ons. God die binnentreedt in onze geschiedenis en die voortaan deel uitmaakt van de mensenfamilie. Onnodig hem te gaan zoeken waar hij niet te vinden is. Kerstmis, dat is God in het leven. Dat is in de wereld komen op de manier van Jezus. Het is opnieuw geboren worden samen met hem, om op een nieuwe manier in deze wereld te staan.

Kerstmis is het feest van de mens. Als God tussen ons komt wonen, als hij het gelaat aanneemt van een mens, dan wil dit zeggen dat elk mens zijn waarde heeft, dat ieder mens uniek is. Niemand is er te veel. Aan het einde van deze eeuw wordt de mens als nooit tevoren misprezen, verdrukt, gemanipuleerd, uitgesloten. Te midden van deze werkelijkheid brengt Kerstmis onze onvergelijkbare waardigheid aan het licht. Als God iemand van ons is willen worden, dan kan men onmogelijk een mens kapotmaken, vernederen, folteren. Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. Wie voortaan aan de mens raakt, raakt aan God. Wie de mens kwetst, kwetst God.

Kerstmis is een licht in de nacht. Het kind in de kribbe van Betlehem is onder ons gekomen opdat wij zouden léven. Een mens die lééft - dié verheerlijkt God.

Top

Actualite

Aide

email

 

RACISME

 

Racisme, dat is de angst voor de andere. Net alsof die andere een masker draagt dat me stoort. Ik verdraag zijn huidskleur niet, zijn gewoontes, zijn godsdienst, zijn keuzes. Die verschillen beleef ik als een aanval. Ik zie ze niet als een vorm van rijkdom, maar als evenzovele bedreigingen. De andere spiegelt mij een beeld van mezelf voor, dat ik moeilijk kan verdragen. Hij zet mijn zekerheden op losse schroeven. Hij stelt mijn identiteit en mijn rechten in vraag. Zo leidt angst voor de ander tot verwerping.
Het racisme sluimert in elk van ons. Het verdwijnt nooit helemaal. Een klik volstaat om het opnieuw wakker te maken. Zoals de malaise die onze samenleving schept door economische en sociale uitsluiting.

Op dit ogenblik neemt de discriminatie van vreemdelingen toe. Ze neemt ook steeds ernstiger vormen aan. Werk of logement vinden wordt moeilijker. Wie Mamadoe of Mohamed heet ondergaat vaker identiteitscontroles. Uitsluiting is een gunstige voedingsbodem voor racisme. Als mensen het gevoel hebben dat ze zelf in hun rechten niet worden gerespecteerd, krijgen ze het moeilijker om de andere te respecteren. Vooral als die andere bovendien een immigrant is. De logica van de zondebok schiet op gang. Daarom kunnen we het racisme niet bestrijden zonder de uitsluiting aan te pakken. We moeten tegelijk strijden tegen het racisme en tegen het systeem dat aan de oorsprong ligt van het probleem.

In Frankrijk zijn het vooral de Maghrebijnen, en in het bijzonder de Algerijnen, die het mikpunt zijn. Overal in Europa worden zigeuners uitgestoten. Het antisemitisme blijft bestaan. Het racisme wordt vandaag de dag iets vanzelfsprekends. Niemand verontschuldigt zich nog omwille van racistische reacties. Men legt alleen uit waarom men racistisch geworden is.

Scholen, verenigingen en Kerken hebben een taak in de strijd tegen het racisme. Vooral om het bewustzijn te doen groeien dat men een stuk van zichzelf uitsluit als men iemand anders uitsluit. Hoe kan men de andere aanvaarden zoals hij is, als men zichzelf nog niet heeft aanvaard?

Top


Actualite

Aide

email

 

Archiv :Top