De electronische Catechismus: Juli 2001

  Een nieuwe etappe 
 
De bijbel, spontaan vertaald:
"Mer et Bible" - "Zee en Bijbel"

ActualiteArchiv

Aide

email

 

Een nieuwe etappe

Het is nu al drie jaar geleden dat een team zich aan het werk zette om een catechismus te maken "op een andere manier". Het doel was na te denken over levensnabije kwesties die te maken hebben met zin en betekenis.

Het was van bij het begin de bedoeling om Jezus weerklank te laten vinden in de huidige situaties waarin wij leven. Heeft Jezus niet altijd enorm veel weerklank gevonden bij de mensen die zich aan Hem hebben gehecht?

We kwamen elke maand bijeen en onderwierpen ons werk aan de appreciatie van de anderen. Uitwisseling en confrontatie leidden tot verbetering en verrijking. Stilaan vonden we ons werkritme. Vandaag kunnen we zonder meer getuigen dat deze ervaring voor ons veel betekend heeft.

Velen van u hebben laten weten dat ze met deze catechismusteksten hun voordeel hebben gedaan en ze ook gebruikt hebben. We hadden gehoopt dat dit werk tot interactie zou leiden, maar dit is slechts zelden gebeurd.

Vandaag willen we een nieuwe stap zetten. We stellen voor te werken met teksten die de neerslag zijn van een geactualiseerde lezing van bijbelse teksten. We stellen tot onze vreugde vast dat in kleine gemeenschappen teksten uit het evangelie geactualiseerd worden en met succes verjongd.

Doe maar mee! Stuur ons teksten op die vertellen hoe u het evangelie leest, vanuit uw eigen ervaring en geloof.
Jacques Gaillot

ActualiteArchiv

Aide

email

 

De bijbel, spontaan vertaald 

la bible ouverte 


"Mer et Bible" - "Zee en Bijbel"

"Mer et Bible" is de naam van een kleine groep die regelmatig bijeenkomt aan boord van een boot om na te denken over de teksten die de liturgie die dag aanbiedt. De groep heeft een speciale aandacht voor de band tussen Jezus en de zee.

marcher sur l'eau  Men ziet Jezus bij voorbeeld na de broodvermenigvuldiging zijn leerlingen het meer opsturen (Johannes 6, 31-47). Hijzelf trekt zich terug om te bidden. Maar de leerlingen, die er in de storm alléén voor staan, worden bang en herkennen hem niet als hij op een ongewone manier weer bij hen komt. 

We hebben zelf vastgesteld dat de angst ons kan beletten om goed waar te nemen, terwijl het vertrouwen (in onszelf, in de ander, in God) ons in staat stelt om veel méér te doen dan we voor onszelf voor mogelijk hadden gehouden. Tot en met 'wandelen over water'!

Op andere plaatsen in het evangelie zien we hoe Jezus zorg draagt voor zichzelf. Hij vraagt zijn leerlingen een bootje voor hem klaar te houden, zodat hij door de menigte niet onder de voet wordt gelopen. Hij gaat rusten op een kussen op de voorsteven van de boot en slaapt - zelfs tijdens de storm. Teken dat hij echt vermoeid is en zich helemaal durft verlaten op de bemanning.

Zijn wij vandaag niet de bemanning aan wie hij het besturen van de boot van zijn blijde boodschap heeft toevertrouwd, bij wind en tegenwind? Toen het ging over een verstandige en efficiënte manier om de boot te sturen, dacht onze groep aan een uitdrukking van Catherine Chabot, een ervaren zeerot, die in het kader van "Vendée Globe" een reis rond de wereld heeft gemaakt zonder één tussenhaven aan te doen en zonder enige hulp van buitenaf. Ze heeft het over 'mét de zee vechten en niet tégen de zee'. Het is een uitdrukking die we ook in de bijbel vinden, in het verhaal van het gevecht van Jacob met God (Genesis 32, 35). Jacob vecht de hele nacht mét God, en niet tégen God. Achter die twee kleine woordjes 'met' en 'tegen' tekent zich een hele opvatting af over een relatie in confrontatie. 'Vechten met' betekent niet noodzakelijk een krachtmeting van twee mensen tegenover elkaar. 'Vechten met' is weten hoe je gebruik kan maken van de kracht van de ander, hoe je ermee kan spelen - zoals surfers met de golven. 'Vechten met' betekent ook: de tegenstander eerbiedigen; weten dat men, als men op het terrein als heer en meester alléén overblijft, ook een partner verliest die, zelfs als hij tegenwind bood, ons de kans gaf om te 'bestaan' en onszelf te worden.

Als ze oog in oog staan met een zee die haar krachten ontketent, worden de mensen bang. Zoals wanneer ze oog in oog staan met God, die de mens niet kan zien zonder te sterven. Jezus komt de storm in ons binnenste bedaren: "Waarom zijn jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen vertrouwen?"