De electronische Catechismus: Mei 2001

  Een nieuwe etappe 
 
De bijbel, spontaan vertaald:
Epifanie: een manifestatie van God

ActualiteArchiv

Aide

email

 

Een nieuwe etappe

Het is nu al drie jaar geleden dat een team zich aan het werk zette om een catechismus te maken "op een andere manier". Het doel was na te denken over levensnabije kwesties die te maken hebben met zin en betekenis.

Het was van bij het begin de bedoeling om Jezus weerklank te laten vinden in de huidige situaties waarin wij leven. Heeft Jezus niet altijd enorm veel weerklank gevonden bij de mensen die zich aan Hem hebben gehecht?

We kwamen elke maand bijeen en onderwierpen ons werk aan de appreciatie van de anderen. Uitwisseling en confrontatie leidden tot verbetering en verrijking. Stilaan vonden we ons werkritme. Vandaag kunnen we zonder meer getuigen dat deze ervaring voor ons veel betekend heeft.

Velen van u hebben laten weten dat ze met deze catechismusteksten hun voordeel hebben gedaan en ze ook gebruikt hebben. We hadden gehoopt dat dit werk tot interactie zou leiden, maar dit is slechts zelden gebeurd.

Vandaag willen we een nieuwe stap zetten. We stellen voor te werken met teksten die de neerslag zijn van een geactualiseerde lezing van bijbelse teksten. We stellen tot onze vreugde vast dat in kleine gemeenschappen teksten uit het evangelie geactualiseerd worden en met succes verjongd.

Doe maar mee! Stuur ons teksten op die vertellen hoe u het evangelie leest, vanuit uw eigen ervaring en geloof.
Jacques Gaillot

ActualiteArchiv

Aide

email

 

De bijbel, spontaan vertaald 

la bible ouverte 


Epifanie: een manifestatie van God

Als men in Parijs van een manifestatie spreekt, dan denkt men meestal aan mannen en vrouwen die op straat komen. Die naar buiten treden om te roepen en te protesteren. Vaak is dit het enige middel dat hen nog rest als ze gehoord willen worden.

l'amour de Dieu à l'humanité  Jezus, het Woord van God, is bij de zijnen gekomen. Hij is naar buiten getreden, de straat op, om aan de mensheid luide te kennen te geven dat God van hen houdt. 

Hij komt niet alleen in tempels, kerken, synagogen of moskeeën om van zich te laten horen. Hij is er voor iedereen, zonder uitzondering. Hij manifesteert zich buiten de muren.

Toen we over het evangelie van het feest van Epifanie met elkaar in gesprek waren 'binnen de muren', vertelde ik van mijn ontmoeting met iemand die in hongerstaking was en die op straat post had gevat onder een tentzeil, dichtbij onze plaats van samenkomst. Mijn vrienden waren er voorbijgekomen zonder hem te zien.

Die man liet ons, op het feest van Epifanie, de betekenis inzien van 'de manifestatie van God'. God komt onder ons, 'buiten de muren', in alle eenvoud, onopvallend, om ons goed duidelijk te maken dat we allemaal op een ongelooflijke manier door God worden bemind.  parmi nous - hors les murs...