Als we de bijbel openslaan:
november 2006 

la bible ouverte 

 
Het verbazende parcours van een blinde

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Het verbazende parcours van een blinde
(Johannes 9, 9-14)

aveugle de Jéricho Jezus ziet in het voorbijgaan iemand die blind is vanaf zijn geboorte. Hij vraagt niets, maar Jezus zal hem genezen en hem vergezellen tijdens heel zijn geschiedenis. Stap voor stap ziet de blinde klaarder, verder. 
 
De blinde maakt een metamorfose mee. Een totale verandering in de manier waarop hij de wereld waarneemt: hij ziet voor de eerste keer zijn dorp, zijn ouders - die hij tot hiertoe alleen kon aanraken; hij legt het verband tussen de geuren van de aarde en het gras dat er groeit, tussen de smaak van het brood en dat 'ding' dat hij vroeger brak. Hij dankt de hemel. Diegene die hem genezen heeft, is een profeet.
 
Maar daarmee gaat hij voor de Farizeeërs te ver. De Meesters van de Tempel zijn gekwetst en verdragen niet dat ze van een bedelaar iets zouden moeten leren. Hij is voor hen een zondaar en ze trekken zich terug in hun zekerheden.
 
Op dit moment ziet men de blinde, die gevraagd wordt te zeggen wat hij er zelf van denkt, zijn eigen antwoord ontdekken. Hij wordt onderworpen aan een nauwgezette ondervraging: ben jij het wel die dat heeft meegemaakt? En wie heeft dat gedaan?
De blinde blijft bij de feiten: ik was blind - ik zie. Maar bij de tweede ondervraging wordt hij zenuwachtig op het einde en riskeert zich ver voor de Farizeeën: "Was deze man een zondaar, dan zou hij niets kunnen doen!" Het is nog geen geloofsbelijdenis, maar hij is op weg. De stappen in zijn evolutie zijn herkenbaar aan de titels die hij aan Jezus toekent: "een man die men Jezus noemt en waarvan ik niet weet waar hij vandaan komt"; wat later: "Jezus is een profeet"; en uiteindelijk, in aanwezigheid van Jezus gelooft de blinde in "de mensenzoon". Om dit alles wordt hij uit de synagoge gegooid.
 
Dit verhaal zegt ons iets over onze eigen ervaring. Soms komen we tot de vaststelling dat "onze ogen zijn opengegaan" en dat alles veranderd is. Het leven heeft een nieuwe smaak gekregen, we hebben een woord gehoord dat we nog niet kenden, en dat zin heeft. 

yeux ouverts

 
We maken ook mee - net als de blinde - dat we op bepaalde plaatsen buiten gegooid worden, dat mensen uit onze kring ons niet meer herkennen, en ons helemaal alleen ons plan laten trekken. Helemaal alleen met Jezus. Het is op die plaatsen dat onze 'geloofsbelijdenissen' evolueren. Anderen, veel anderen zullen ze horen.
 
Hoe kunnen we weten of dat alles van de Geest komt of van de Duivel? "Wat we gehoord hebben, met onze eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt van het Woord dat leven is…" (1 Johannes 1). En wij begrijpen, soms pas na lange tijd, dat we nog niet aan het einde zijn, dat er nog een stap moet gezet, een nieuwe ontmoeting met Christus, zoals op het einde van het verhaal, wanneer de blinde-die-ziet Jezus ontmoet en uitroept: "Heer, ik geloof!"