Als we de bijbel openslaan:
oktober 2006 

la bible ouverte 

 
Vrouwen, water en leven

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Vrouwen, water en leven

mère e Moïse Drie vrouwen: de moeder van Mozes werpt haar zoon niet in het water, zoals de farao het bevolen had; ze verbergt hem en vertrouwt hem toe aan de stroom. 
 
Myriam, de zus van Mozes: ze vat post aan de boord van het water, op een afstand om te zien wat met hem zal gebeuren. En tenslotte de dochter van de farao: ze gaat baden, ziet het kind, krijgt er medelijden mee, redt het en geeft het de naam 'Mozes', wat betekent 'ik heb hem uit het water gehaald'.
 
Wanneer de Hebreeën uit Egypte weggevlucht zijn, tot bij de bittere wateren, en de Egyptenaren in het water verzwolgen zijn, is Myriam samen met alle vrouwen naar buiten gekomen en speelde op de tamboerijn: "Zing voor de Heer, want hij heeft een stunt uitgehaald!" (Exodus 15, 20-21).
 
Myriam is een profetes omdat ze ingaat tegen de ontmoediging die er heerst en voortgaat in de richting van het leven. Ze laat zich niet doen, en zal ook haar broer niet sparen: "God heeft tot ons gesproken, even goed als tot jou!" zegt ze (Numeri 12,2). Voor deze durf wordt ze met melaatsheid geslagen, wordt ze "wit als de sneeuw" (Numeri 12,10), zeven dagen lang opgesloten, maar "het volk trok niet weg zolang ze niet opnieuw haar plaats had gekregen" (Numeri 12, 15)..
 
Alle belangrijke momenten in het leven van Myriam hebben met water te maken. Er is een traditie die vertelt dat een put, 'de put van Myriam', met het volk meeging op zijn tocht door de woestijn. Bij de dood van Myriam verdween de put. Het lijkt alsof ze een teken met zich meedroeg dat haar haar hele leven vergezeld heeft. 

Myriam, soeur de Moïse

 
Bij de dood van zijn zuster lijkt Mozes zich bewust te worden van wat het leven van Myriam voor heel het volk betekend heeft. Als het water overvloedig stroomde en hun dorst leste, dan is dat misschien te danken aan het feit dat tijdens haar zeven dagen afzondering haar relatie met God zich vernieuwd heeft. God was midden zijn volk aanwezig als een opwellende bron.
 
prophétesse Het is ongetwijfeld om al deze redenen dat de eerste christenen in haar een afbeelding hebben gezien van Maria, de moeder van Jezus, de nieuwe Mozes.