Als we de bijbel openslaan:
september 2006 

la bible ouverte 

 
Onder de bezieling van Pinksteren

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Onder de bezieling van Pinksteren

consolateur
"Het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de Trooster niet bij jullie komen."
(Johannes 16, 7) 
 
Deze woorden, die Johannes aan Jezus toeschrijft, weerspiegelen goed wat de leerlingen beleefd hebben. De dood van Jezus - een dood die daarenboven in bijzonder schandelijke omstandigheden plaatsvond - was voor hen een zware beproeving. Toch zijn ze zich langzaam ervan bewust geworden dat Jezus helemaal niet verdwenen was in de dood, maar aanwezig bleef, levend was. Geleidelijk aan koesterden ze niet langer de jaren waarin ze in zijn nabijheid mochten leven en rouwden ze om hun dagelijkse vertrouwelijke omgang met hem - dit is de betekenis van Hemelvaart. Eindelijk waren ze ervoor klaar om de Christus van de Verrijzenis in hun leven toe te laten en een nieuwe vlucht te nemen.
 
Ook voor ons, en voor alle christenen, is het goed dat Jezus heengegaan is. Zolang hij fysiek aanwezig was, bleef hij beperkt tot een bepaald tijdperk en een ruimte die niet groter was dan men te voet kon doorlopen. Beperkt tot een bepaalde cultuur, een manier van denken, een taal, stereotype uitdrukkingen. We zouden des te meer geneigd zijn om Jezus te imiteren, om zijn gedragingen alleen maar na te bootsen.
 
diversité Als beheerders van zijn Overlevering, d.w.z. van wat hij heeft achtergelaten door zijn onderricht en zijn manier van zijn, zijn de christenen uit de verschillende tijdperken en culturen geroepen om in dat bonte universum het Goede Nieuws van Jezus vlees en bloed te laten worden. Een buitengewoon creatieve zending, in trouw aan zijn boodschap en aan de wereld zoals die nu is. Onder de bezieling van de Geest moet de boodschap van de Zaligsprekingen levend worden in omstandigheden, eigen aan onze tijd, met zijn verscheidenheid aan culturen en beschavingen. En dit niet alleen onder de impuls van christenen, maar van allen - agnostici of gelovigen van welke belijdenis ook - die schouder aan schouder werken voor een meer menselijke wereld. 
 
Johannes, die uitdrukt wat hij samen met hen die met Jezus op weg zijn gegaan, beleefd en ervaren heeft, kan er dan nog aan toevoegen: "Als de Trooster zal gekomen zijn - want het heeft hun zoveel moeite gekost om over hun verdriet om zijn vertrek heen te komen - dan zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid". Deze waarheid kan maar breder en dieper worden, kan alleen maar steeds verder ontdekt worden onder de bezieling van de Geest van Jezus.
 
Geest van waarheid, Geest van heiligheid: voortaan kan hij alleen maar gezien worden doorheen wat christenen, vrouwen en mannen, geloven en beleven in de concrete realiteit van hun bestaan. Een zware verantwoordelijkheid die ze in rustig vertrouwen mogen dragen. Johannes levert ons inderdaad dit woord van Christus over: "Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat." (Johannes 14, 12). 

Esprit