Als we de bijbel openslaan:
april 2006 

la bible ouverte 

 
Nog grotere werken

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Nog grotere werken

oeuvres plus grandes
"Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader."
(Johannes 14, 12) 
 
Sinds de komst van Jezus staat niets meer op zijn plaats. Hij heeft alles ondersteboven gegooid - en niet alleen de tafels van de handelaars in de tempel. De 'kleinste' bij ons, het kind - zonder stem en zonder naam - is 'de grootste' bij hem. (Lucas 9, 48)
 
De grootste bij ons, de rijkste, de geleerdste, de machtigste, de heiligste, de meest toegewijde, de meest solidaire - dat alles is heel klein in zijn ogen en naar zijn maatstaven. Genoeg om ons te ontmoedigen bij al onze inspanningen en om al ons vasten waardeloos te verklaren.
 
servir En tot slot: "De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar." (Lucas 22, 26) Een politiek programma, de norm voor onze samenlevingen? 
 
Wat wil dit anders zeggen dan dat de categorieën waarin we de persoon van Jezus willen vatten onbruikbaar zijn, dat al onze edelmoedige inspanningen om zijn boodschap te beluisteren waardeloos zijn? We hebben alle gebedsscholen uitgetest, retraites, sessies en kloosters betaald, onze gebedshuizen getooid met kaarsen, iconen en spreuken. Maar God hebben we niet gevonden.
 
En daarna hebben we onze ogen gesloten, we zijn neergedaald in ons eigen hart en hebben erkend:"God groter is dan ons hart" (1 Johannes 3, 20). Dààr hebben we begrepen dat 'de grote dingen' die Jezus gedaan heeft, dat wij die ook doen: waar wij zijn, daar is hij - en daarom lopen de kreupelen, zien de blinden en horen de doven: door ons heen, omwille van ons geloof in hem die zich meedeelt aan heel zijn lichaam.
 
En wat betreft dat "meer doen" dan hij: wij, die vandaan zijn leerlingen zijn, wij gaan verder dan Palestina, tot aan het einde van de wereld, en geven zijn leven veel langer door in de tijd, tot aan het einde der tijden. Dat is ook wat hij doet, en tegelijk is het 'méér', omdat hij zijn werk voortzet in ons.
 
Wat wij vandaag doen, is een oogst die veel groter is dan wat gezaaid werd, een boom die veel groter is dan het zaadje, en waarin de vogels nestelen: een Rijk waarin elke dag gewerkt moet worden aan gerechtigheid en een groot volk verzoend moet worden.
Voor deze dingen heeft Jezus ons verantwoordelijk gemaakt. Dit Rijk, dat hij begonnen is toen hij in de wereld kwam, brengen wij tot voltooiing door de Geest die hij ons heeft nagelaten. 

Royaume