Als we de bijbel openslaan:
januari 2006 

la bible ouverte 

 
Jullie zijn allen broeders…

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Jullie zijn allen broeders…
(Matteüs 23,1-12 - evangelie van de 31e zondag door het jaar)

rêve de l'égalité Talloze mannen en vrouwen hebben doorheen de eeuwen gedroomd van gelijkheid tussen de mensen. Ze hebben zelfs hun leven gegeven in de hoop deze gelijkheid tot stand te zien komen: vanaf Spartacus, de Romeinse slaaf tot dominee Martin Luther King. Ook Jezus heeft deze droom doorgegeven en riep ons op om ons gedrag helemaal te veranderen. 
 
"Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders. Noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn".
 
We stellen vast dat machtsverhoudingen blijven spelen tussen mensen. Mannen oefenen macht uit over vrouwen, ouders over kinderen, blanken over zwarten, kolonisatoren over gekoloniseerde volkeren, rijken over armen, werkgevers over werknemers, Fransen over vreemdelingen, clerici over leken… Een lange lijst van overheersing van de enen en van onderwerping van de anderen. 

domination

 
Toch bestaat er geen hiërarchie tussen de mensen als dusdanig. De machtsuitoefening van de enen over de anderen is geen noodzaak. Dit soort geloof in een hiërarchie tussen de mensen, die ingeschreven zou staan in de geschiedenis en doorgegeven door culturen en godsdiensten, houdt de ongelijkheid in stand en is in tegenspraak met het woord van Christus: "Jullie zijn allen broers".
 
Of men nu woont in slecht befaamde voorsteden of opgesloten zit in de gevangenis - we zijn en blijven mensen.
 
Van jongs af werden we gevormd door een competitiecultuur waarin men ten allen prijze moet slagen. Men moet winnen door anderen uit te schakelen. Het leven wordt gezien als een strijd tegen de anderen, en die strijd wordt beschouwd als een bron van vooruitgang. Er zijn mensen die slagen en anderen die mislukken. Hoe kan men voor elkaar een broer zijn in die omstandigheden?
 
serviteur Jezus gaat lijnrecht in tegen dit soort geloof. Zijn manier van leven opent een nieuwe weg. De man van Nazareth heeft geen gebruik willen maken van macht en heeft elke vorm van arrogantie en elk privilege geweigerd. Hij heeft de plaats ingenomen van de dienaar: "De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn".