Als we de bijbel openslaan:
oktober 2005 

la bible ouverte 

 
Je lamp brandend houden

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Je lamp brandend houden
(Matteüs 25, 1-13)

Jezus vertelde deze parabel: "Het rijk der hemelen zal men vergelijken met tien jonge meisjes die uitgenodigd waren op een bruiloftsfeest. Ze namen hun lampen en gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom en vijf van hen waren vooruitziend."
 
lampe allumée De domme hadden geen olie meegenomen. Alleen de vooruitziende konden hun lampen brandend houden en gingen de bruiloftszaal binnen.
 
Toch verrassend dat die andere jonge meisjes zo weinig aandacht hadden voor wat te gebeuren stond! Er was niemand om hen te zeggen: "Opgelet! Het zou kunnen dat de bruidegom op zich laat wachten. De nacht kan lang duren. Zorg voor reserveolie, zodat je er toch geen tekort komt."
Het initiatief, de verantwoordelijkheid, lag in hun handen. Ze hadden geen instructies gekregen die ze moesten naleven. Men zei hun niets. Het was hun verantwoordelijkheid, en alleen de hunne, om te zien wat er te doen viel.
 
Zo is het ook met het Rijk dat komt. Jezus laat ons onze vrijheid. Hij opent een weg, en dat is iets anders dan een zebrapad. Iedereen moet zijn weg vinden door initiatieven te nemen, door te zoeken op welke manier hij zal antwoorden, en zonder te weten wat hij zal tegenkomen. Het is onze taak ons leven te leiden. Wij zijn er verantwoordelijk voor. Het evangelie geeft geen instructies. We moeten het beleven. De concrete modaliteiten moeten we zelf uitvinden in het leven van elke dag. 

ouvrir un chemin

 
Wat kan 'je lamp brandend houden' anders betekenen dan altijd de liefde bewaren in je hart om de anderen te beminnen? "Wie zijn broeder bemint wandelt in het licht" zegt Johannes. Wie bemint is als een wachter die uitziet naar het morgenlicht. Hij leert om wakker te blijven in de nacht.