Als we de bijbel openslaan:
september 2005 

la bible ouverte 

 
De parabels van de schat en de parel

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

De parabels van de schat en de parel
(Matteüs 13, 44-46)

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
 
la richesse Commentaren op deze parabels leggen vaak een sterke nadruk op de onthechting die nodig is om te kiezen voor het rijk der hemelen. Men moet zijn rijkdommen verkopen, opofferen, om dat rijk te kunnen bereiken. 
 
De rijkdommen worden er zelfs soms voorgesteld als een hindernis voor de komst van het rijk. Dit is echter slechts één aspect van de parabel, waarmee men misschien wel meer dan één iemand kan ontmoedigen (afschrikken). Men zou daarentegen ook het accent kunnen leggen op de vreugde en de haast waarmee deze twee personages proberen te verwerven wat hun duidelijk méér waardevol lijkt dan wat ze zonder spijt verkopen. Alles bij elkaar genomen, ze hebben gerekend en geteld, en als ze hun vorige bezit van de hand doen, dan is het omdat ze me wat ze nu verwerven veel rijker zullen worden. Het is hun eigenbelang dat hen ertoe aanzet zo te handelen. Dat heeft niets te maken met belangeloze onthechting.
 
Om tot een dergelijke afweging te komen, moet men de waarde van de dingen kennen. Beiden zoeken en vinden.

connaître la valeur

 
Het rijk der hemelen valt hun niet zomaar in de schoot, zonder zoeken, zonder verlangen er rijker door te worden, zonder passie. Het begint met een onbestemd maar diep verlangen. Overigens, als de schat in het veld 'ontdekt' werd, dan betekent dit dat hij er reeds wàs, en ongetwijfeld al lang, maar niemand wist het. Hetzelfde is waar voor de kostbare parel.
Het is een uitnodiging om in mijn eigen leven deze kostbare parel te ontdekken. Waar ik woon, daar is ongetwijfeld al lang een schat. Zodra hij als schat of parel van waarde erkend wordt, is niets anders nog van tel. Om dichter bij deze schat of parel te komen moet ik geen offers brengen - het verlangen dat hij in mij wekt doet het werk. Het is geen kwestie van onthechting, maar van een immense vreugde die alles nieuw maakt. Dat rijk, waarvan Jezus slechts in parabels spreekt, alsof het maar moeilijk gedefinieerd en gevat kan worden, wordt ons dus voorgesteld als iets waar we ten diepste naar verlangen.
 
Naast het eigenbelang is er in de keuze om de ontdekte schat te verwerven ook een vleugje dwaasheid, de dwaasheid van de verzamelaar die voor een zeldzaam stuk staat, de koorts van de schattenjager. Je moet in deze twee verhalen de haast zien waarmee beide mannen overgaan tot de nodige financiële operaties om het gewenste te kunnen verwerven. Het is misschien het eindpunt van een heel leven dat gericht was op meer en beter, iets wat nu werkelijkheid wordt. Zo'n gelegenheid mag een mens niet laten voorbijgaan!
 
pleinitude Het is niet in de versterving of de ascese dat de sleutel ligt voor het rijk, maar in de volheid van de vreugde, nu reeds, en niet pas later. 
 
Men moet ophouden met van het christendom een godsdienst te maken die via droefheid en offer naar het uiteindelijke geluk leidt. Het is via een gepassioneerde zoektocht en de ontdekking van het enige ware geluk dat het rijk ons op een onovertroffen wijze gegeven wordt.