Als we de bijbel openslaan:
augustus 2005 

la bible ouverte 

 
Genezing van een lamme

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Genezing van een lamme (Marcus 2, 1-12)

Vier mannen dragen een lamme op een draagberrie, vastbesloten hem tot bij Jezus te brengen. Het is ongetwijfeld niet de eerste keer dat ze iets doen voor hun zieke vriend. Maar tot hiertoe tevergeefs. Deze keer zijn ze overtuigd dat de jonge profeet van Nazareth iets zal kunnen doen voor hem.
 
Het probleem is hoe bij hem te raken. Een eerste hindernis is de menigte, die de toegang tot het huis verspert, en vooral dan, in het huis, een tweede hindernis: zij die Jezus helemaal voor zich opeisen. Dat zal hen echter niet tegenhouden! Die vier mannen zullen voor niets terugdeinzen. De brancard zal binnenraken via het dak en de lamme, gedragen door broers, zal recht tegenover Jezus belanden.
 
porté par la foi "Toen hij hun geloof zag". In zulk een vastbeslotenheid en zulk een vertrouwen herkent Jezus hun geloof. Niet het geloof van de lamme - daarvan wordt niets gezegd - maar het geloof 'metterdaad' van de mannen die dit gedaan hebben voor hun vriend. 
 
De lamme werd gedragen door hun geloof, nog voor hij gedragen werd op de brancard. Hij zegt niets. Hij vraagt niets. Hij laat zich dragen.
 
Het eerste woord van Jezus tot de lamme toont op welk een prachtige manier hij hem onthaalt: "Mijn zoon". Dat is een woord dat geneest! Jezus stelt geen vragen en zoekt niet uit te vissen wat in zijn leven gebeurd zou kunnen zijn. Hij verzoent hem met zichzelf: "Je zonden zijn je vergeven". Eindelijk zal die mens zijn eigen leven kunnen leiden. Hij moet zich niet langer laten leiden en dragen. Hij kan beginnen zijn eigen leven in handen te nemen, en niet alleen zijn brancard!
 
We kennen die verlamming die ons verhindert ons eigen leven te leiden. We laten ons liever dragen door de anderen dan miserie te hebben. Moeilijkheden ontwijken is uiteindelijk zichzelf uit de weg gaan.
 
Is het niet veel gemakkelijker geleefd te wórden, ver van alle conflicten? Veiligheid te zoeken, liever dan het avontuur? Door alles gedwee te ondergaan vermijden we risico's. Ons leven wordt dan een lange, rustige stroom, waarin geen plaats meer is voor vragen, voor strijd en opstandigheid. 

en vivant soumis

 
Is dat niet de zonde waarvan Jezus ons wil bevrijden? Omdat de lamme zich bemind weet als een zoon, kan hij zichzelf in het gelaat kijken en zijn leven in handen nemen. Hij zal zich niet meer laten dragen.