Als we de bijbel openslaan:
juni 2005 

la bible ouverte 

 
De bruiloft van Kana

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

De bruiloft van Kana (Johannes 2, 1-11)

Jezus is uitgenodigd op een bruiloftsfeest en neemt de tijd om ervan te genieten. We zien niet vlug Johannes de Doper, de asceet, de man van de woestijn, op dit soort uitnodigingen ingaan. Maar de man van Nazareth is niet bang om zich tussen de menigte te begeven om feest te vieren. Hij forceert zich niet. Hij is blij te mogen delen in de vreugde van het huwelijksfeest.
 
Er moet een buitengewone ambiance geweest zijn, aangezien de genodigden alle wijn die voor het feest voorzien was uitgedronken hadden! Bent u al eens op een bruiloftsfeest geweest waar er een tekort was aan wijn? Over het algemeen voorziet men méér dan het nodige. Je kunt je beter niet belachelijk maken door te moeten vaststellen dat alles op is.
 
Les noces de Cana
In Kana hebben de tafelgasten alles leeggedronken! En het feest is nog niet afgelopen! Als de wijn op is, zal het dan ook niet gedaan zijn met de vreugde?
 
Het is in deze situatie van schaarste dat de moeder van Jezus tussenkomt. Ze wordt zich bewust van wat er aan het gebeuren is. Ze denkt niet: "De genodigden hebben genoeg gedronken" of: "Dat is mijn zaak niet".

 

 
Maria voelt zich genoodzaakt om haar zoon op de hoogte te brengen van dit tekort: "Ze hebben geen wijn meer". Ze geeft blijk van een welwillende aandacht voor de genodigden. Het is geen vraag.
 
Het antwoord van Jezus laat horen dat de tussenkomst van zijn moeder bij hem een onrust wakker maakt, misschien zelfs een vorm van angst: "Vrouw, wat wil je van me? Mijn uur is nog niet gekomen". Jezus voelt zich uitgedaagd. Het woord van zijn moeder vindt diepe weerklank in hem. Het beroert hem. Hij houdt de boot af. Moet hij nu, tijdens dit bruiloftsfeest, zijn openbaar leven beginnen? Zijn taak als profeet aanvangen?
 
Het kan ons in het gewone leven ook overkomen: ons op een heel onverdachte manier uitgedaagd weten door een woord dat ons diep raakt. Het gaat over ons, en nù moeten we een keuze maken. We verzetten ons ertegen uit vrees dat ons leven te moeten veranderen.
 
nouvelle naissance Maria begrijpt dat het uur van haar zoon is gekomen. Ze is niet ongerust. Juist nu, tijdens dit feest, moet een nieuwe geboorte plaatsvinden. Ze brengt Jezus opnieuw ter wereld en helpt hem bij het zetten van zijn eerste stappen in zijn openbaar leven. En dat tijdens een bruiloftsfeest! En vertrekkend vanuit een tekort! 
 
Jezus herkent het signaal dat hij krijgt. Maria beperkt zich ertoe tot de dienaren te zeggen: "Doe alles wat hij jullie zeggen zal".
 
Jezus verandert water in wijn. Hij opent de bruiloft van het Koninkrijk. 

change l'eau en vin

 
Een nieuw leven begint voor hem: "Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem".