Als we de bijbel openslaan:
mei 2005 

la bible ouverte 

 
Het kwade overwinnen door het goede - evangelie van Matteüs 5, 38-48

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Het kwade overwinnen door het goede - evangelie van Matteüs 5, 38-48

De woorden van Jezus zijn echt verbazend. Ze spreken van overmaat. Onze gewone levensstijl berust op van wederkerigheid: "oog om oog, tand om tand". Jezus nodigt ons uit om over te stappen naar een andere logica. Niet die van de passiviteit, maar integendeel een risicovolle houding die een gelukkige relatie herstelt voor beiden: "Ik zeg jullie, sla niet terug naar wie jou kwaad doet." Geef zonder iets terug te verwachten en zonder te wanhopen aan wie dan ook. Overwin het kwade met het goede. Je zult wegraken uit het getto van de angst.
 
"Als iemand je op je rechterwang slaat, keer hem ook je andere wang toe." Dit vreemde woord krijgt betekenis in die logica van de overmaat: breek met wraak en vergelding.
 
désarmer Beantwoord geen geweld met geweld. Breek de veer van de rivaliteit. Probeer diegene die jou aanvalt bewust te maken van het geweld dat hij in zich draagt. Toon je agressor de kracht van iemand die niet bang is. Als je gelaat ontwapend is, kan het je lukken om ook diegene die zich tegenover jou bevindt, te ontwapenen. 
 
Deze houding volgt alleen de remmingmechanismen - die in de relaties tussen mensen even goed werken als in de relaties tussen dieren. Als wolven vechten keert diegene die voelt dat hij het niet zal halen, zijn keel toe naar degene die hem domineert en remt op die manier diens agressiviteit af. Het is een reguleringsmethode. In de relaties tussen mensen brengt wie een geweldloze houding aanneemt de agressor van zijn stuk.Wie méér geeft dan hem gevraagd wordt, zaait verwarring en breekt de geweldsescalatie.
 
"Als iemand je dwingt om duizend stappen met hem mee te gaan, loop er dan tweeduizend met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt..." Jezus doet ons begrijpen dat wie geeft niet verliest. Hij die geeft verandert de anderen en zichzelf. In de bekende roman "Les misérables" van Victor Hugo arresteert de politie de oude galeiboef die ervan verdacht wordt de zilveren couverts van de bisschop gestolen te hebben. Ze begeven zich samen naar het bisdom. De bisschop beschuldigt de man niet die de politie hem voorleidt. Integendeel, hij beweert dat de couverts van hem zijn en schenkt hem daarbovenop nog twee zilveren kandelaars! Hij wil dat de ander lééft. De oude galeiboef wordt door dit geschenk een vrij mens.
 
"Heb je vijanden lief".
 
aimez vos ennemis Niet alleen de mensen liefhebben die ons liefhebben, als een vorm van wederkerigheid. 
 
In het gewone leven inviteer ik mensen te eten die mij inviteren, schenk ik cadeaus aan wie er mij schenkt, bewijs ik dienst aan wie mij dienst bewijzen... We moeten de edelmoedigheid navolgen van de Vader, die zijn zon doet opgaan over goeden en slechten. Zijn liefde gaat uit naar de hele mensenfamilie, zonder uitzondering. Niemand wordt uitgesloten.
 
We kunnen denken dat het woord "Heb je vijanden lief" niet voor ons bestemd is, omdat wij het 'goed' stellen met iedereen. We hebben geen vijanden. Maar de vijanden zijn niet alleen buiten ons te vinden. Er bevinden zich ook vijanden in ons, en die zijn niet minder te duchten. Machtsmisbruik, uitbarstingen van geweld en angstreacties, evenals verlangens die nooit bestaansrecht hebben gekregen in ons omdat we ze verdrongen hebben, dikwijls sinds onze kindertijd.
 
Deze logica van de overmaat is niet gericht op onmiddellijk voordeel. We werken op lange termijn, treden binnen in een dynamiek van de vriendschap waarin mensen geven en krijgen. 

long terme

 
Menselijke relaties die we op die manier met de ander aangaan zijn van dezelfde orde als de relatie die God met elk van ons wil aanknopen.