Als we de bijbel openslaan:
Kerstmis 2004 

la bible ouverte 

 
De droom van Kerstmis

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

De droom van Kerstmis 

Als het kerstfeest een van de meest universele feesten is, dan is dat omdat het ieder mens aan het dromen zet, jong en oud, zowel gelovigen als ongelovigen. De kerstverlichting bij ons is niets anders dan het droombeeld van het licht in het hart van de sombere winter.
 
sapin de Noël De versierde dennenbomen doen dromen van bloemen en vruchten op het moment dat alle vegetatie dood lijkt. Het is het droombeeld van de warmte in een tijd van rijm en ijzel. Voordat hij een taart werd, brandde de kerststronk in de haard om warmte te geven. Hij blijft het symbool van een aangename temperatuur, maar ook van een warme sfeer van geluk en gedeelde vreugde. 
 
Men weet dat de eenzaamheid en de miserie zwaarder wegen op deze dag. Overal doet men een inspanning om te maken dat niemand buiten de feestvreugde valt. 

sollitude

 
Het is de tijd van het gezellig samen tafelen. Feestmalen met familie en vrienden volgen elkaar op, men bereidt de gebruikelijke menu's met fijne en uitgelezen gerechten. Het is ook een droombeeld van vrede: tijdens het kerstbestand - in het Frans ook wel heel banaal 'het bestand van de banketbakkers' genoemd - wordt niet gevochten.
 
lumières Deze kerstdroom, deze symbolen en diepe verlangens zijn niet het eigendom van de christenen. Elke mens kent ze. Voor dit het kerstfeest werd, was het het feest van de winterzonnewende. 
 
Het christelijk kerstfeest voegt bij dit feest de geboorte van een kind. Wie ging nooit aan het dromen bij een pasgeborene? Wat zal van dit kind geworden? Wat zal het doen? Alles lijkt mogelijk voor dit heel nieuwe leven. De wereld is van hem. Zijn ouders en verwanten omringen het kind zowel met zorg om zijn kwetsbaarheid als met eerbied om zijn toekomst - die hen overstijgt.
 
De kerstdroom heeft voor de christenen nog een diepere en heerlijkere betekenis. Het is de droom van een God die onder ons komt wonen. Niet zomaar een gezant, maar God zelf, die niet doet alsof, en die zijn aardse loopbaan begint zoals elk van ons, in de persoon van een klein kindje. Hij moet alles weten van de mensheid om haar te doen herboren worden naar zijn beeld. God wordt mens om van de mens een god te maken.
 

naissance de Jésus 
 
Voor wie gelooft kan dit kleine kind voor ieder mens van goede wil het licht worden dat de wereld op een nieuwe wijze verlicht door aan het menselijk bestaan een diepe en heilige betekenis te geven. Het is ook de belofte van een overvloed die onze verwachtingen overtreft en in staat is onze dorst te lessen en elke honger te stillen. De liefde waarvan hij het teken is wordt een nieuwe manier van leven, in vrede en wederzijds vertrouwen. Dit is het droombeeld van het christelijk geloof, waarvoor velen hun leven hebben gegeven, om te getuigen dat het niet alleen een droombeeld is.