Als we de bijbel openslaan:
Oktober 2004 

la bible ouverte 

 
Doe dit tot mijn gedachtenis

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

"Doe dit tot mijn gedachtenis"
(Lucas 22, 19)

dernier repas Dit woord van Jezus op het Laatste Avondmaal wordt in elke mis opnieuw uitgesproken na de consecratie. Men herdenkt Jezus die zijn leven geeft voor de velen.  
 
Men herdenkt ook zijn gebaar van de voetwassing, onlosmakelijk verbonden met het Laatste Avondmaal. En zou men dit kunnen zonder zijn gebod te gedenken, een nieuw gebod: "Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad"?
 
We gedenken Jezus die zich overlevert voor ons, die zich tot dienaar van allen maakt en tot op het einde liefheeft. We kunnen de eucharistische maaltijd niet losmaken van het gebod van de naastenliefde en van de dienst aan de medemens die hij toonde bij de voetwassing. Die drie realiteiten zijn met elkaar verbonden.
 
Eucharistie Gedenken is ook op de toekomst gericht en verbindt ons tot iets. We hebben de verantwoordelijkheid om wat Jezus gedaan heeft op het Laatste Avondmaal in de praktijk om te zetten. Als wij het Avondmaal vieren zijn de tekens van het Rijk al aanwezig. Vandaar het profetisch aspect van de eucharistie. 
 
In onze samenleving, getekend door onrecht, ongelijkheden en corruptie herinnert de eucharistie ons eraan dat verzoening mogelijk is, dat vrede mogelijk is. Omdat Jezus de haat heeft gedood, zoals de apostel Paulus zegt, zijn we geroepen om samen te leven met gelijke rechten.
 
In onze samenleving, getekend door de teloorgang van ideologieën en oriëntatiepunten, door een zekere teleurstelling in de wereld, door een moeizame zoektocht naar zingeving herinnert het vieren van de eucharistie ons aan de hoop van de wereld. "Vertrouwen" zegt Jezus ons, "ik heb de wereld overwonnen". De liefde gaat nooit verloren.
 
Onze strijd voor gerechtigheid en vrede is niet tevergeefs. De eucharistie is als een zaadje dat in de grond werd geworpen, een bron van menselijkheid die nù al ons leven omvormt. Een andere wereld is mogelijk! 

pour la justice et la paix