Als we de bijbel openslaan:
Juni 2004 

la bible ouverte 

 
Waar zijn de profeten?

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

5e zondag door het jaar, Lucas 4, 21-30:
Waar zijn de profeten?

Où sont les prophètes? "Ik verzeker u, geen profeet wordt goed onthaald in eigen land". Jezus spreekt deze woorden uit in zijn stad Nazareth, na een tussenkomst in de synagoge die niet onopgemerkt is gebleven. 
 
Het is verontrustend en verrassend te zien dat de jonge profeet van Nazareth niet welkom was bij de zijnen. Zoals zoveel anderen vóór hem ervaart Jezus wat het is verworpen te worden.
 
Later, als hij met zijn leerlingen Jeruzalem nadert, schiet zijn gemoed vol: "Jeruzalem, die de profeten doodt…". Hij zegt niet: "die de priesters doodt"! De priesters staan niet in de frontlijn. Zij zien toe op de naleving van de wet van Mozes, verdedigen de traditie, verzekeren de goede gang van zaken van het religieus instituut. Vandaar de spanningen en het wederzijdse onbegrip tussen de profeten en de priesters.
 
on les tue De profeten lopen gevaar. Zij prediken geen berusting, maar bevrijding. Men doodt hen omdat ze, waar ze ook opduiken, iets nieuws aanbrengen. Wat nieuw is, maakt bang en werkt storend. 
 
Zij vaardigen geen wetten uit, organiseren niets, bepalen niets. Ze openen een toekomst, moedigen de vrijheid aan, raken het geweten van mensen en maken hen opstandig. Ze durven beweren dat de grootste sukkelaars Gods lievelingen zijn en voortaan geroepen om hun eigen toekomst in handen te nemen.
 
Voor hen kan men God niet beperken tot één plaats, ook niet als die heilig is, of tot één volk, ook als dat uitverkoren is. God is overal aan het werk en is er voor allen.
 
Vanzelfsprekend zijn de profeten een doorn in het oog van diegenen die de macht in handen hebben en worden ze door instellingen verdacht gemaakt en aan de kant geschoven. Ze maken het de mensen moeilijk: deze voelen zich onzeker worden in hun manier van leven, geloven en praktiseren.
 
Onze tijd heeft nood aan profeten. Zonder twijfel doet de Heilige Geest er opstaan onder ons. Er zijn altijd vrouwen en mannen die bezield zijn door een geest van vrijheid en een nieuwe taal spreken. 

la foule des parvis

 
Maar het instituut haast zich hun het zwijgen op te leggen en ze alle verantwoordelijkheid te ontnemen. Zo komen ze terecht op het voorplein, in de mensenmenigte, en openen voor velen een nieuw perspectief. Ze geven ons de hoop dat een andere wereld onmisbaar is geworden en dat een andere Kerk nog altijd mogelijk is.