Als we de bijbel openslaan:
Mei 2004 

la bible ouverte 

 
Beschikbaar voor de zending

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

Beschikbaar voor de zending
(Handelingen 1, 1-11 en Lucas 24, 46-53)

réssurrection Het lijdensverhaal, de laatste etappe in het leven van Jezus, met op het hoogtepunt de kruisiging en de kruisdood van Jezus, doet ons in de loop van de goede week herleven. We zijn ervan onder de indruk, het raakt ons heel diep, tot in onze ingewanden. 
 
Als dit schandelijk levenseinde van Jezus reeds ons, die vanuit ons geloof dit gebeuren kennen, zo diep aangrijpt, hoe groot moet dan de ontreddering van de leerlingen niet geweest zijn? Ze hadden met deze uitzonderlijke man een unieke ervaring beleefd. Hij had aan hun leven een buitengewone intensiteit gegeven, onvermoede horizonten voor hen geopend, hen een glimp laten zien van een nieuwe wereld naar Gods maat. Kon het dan anders dan dat deze brutale afloop hen diep zou schokken?
 
Het verhaal van de pelgrims, de leerlingen van Emmaüs, brengt ons die mannen in beeld die Jeruzalem verlaten, niet weten waarheen te gaan met hun verdriet en hun ongehoorde hoop die nu in elkaar is gestuikt. 

pèlerins d'Emmaus

 
Daarna, hier en daar, en op de eerste plaats bij enkele vrouwen die terugkomen van het graf, komt opnieuw het bewustzijn naar boven, de perceptie, dat Jezus niet volkomen verdwenen is, maar integendeel lééft, aan de overkant van de dood. Zeker, het is niet meer als vroeger. Ze zullen met hem niet meer op stap gaan langs de wegen van Palestina. Ze zullen niet langer met hem op dezelfde manier de wederwaardigheden van het dagelijkse leven delen. Hij is niet meer helemaal dezelfde. Hij komt en gaat op een mysterieuze manier. De leerlingen moeten verscheurd geweest zijn tussen de hoop dat alles weer zou worden als vroeger en een andere, mysterievolle aanwezigheid van Jezus.
 
Dan vindt de episode van de Hemelvaart plaats, zoals Lucas die vertelt in de Handelingen van de Apostelen en in zijn evangelie. Nadat hij herhaaldelijk aan zijn leerlingen is verschenen werd de verrezen Jezus ten hemel opgenomen. "Terwijl hij hen zegende verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen" (Lucas 24, 51). In de handelingen van de Apostelen preciseert Lucas: "Onder hun ogen werd hij verhoogd en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Terwijl ze nog naar de hemel stonden te staren waarin Jezus verdween, kwamen twee boodschappers hun zeggen: Mannen van Galilea, waarom blijven jullie naar de hemel kijken?" (Handelingen van de Apostelen 1, 9-11).
Wat is er precies gebeurd? Wat weten we van de hemel waarheen Jezus werd gebracht, bij zijn Vader? Het doet er niet toe. In dit verhaal gaat het vóór alles over de leerlingen, en over ons. Hemelvaart, is dat geen manier om uit te drukken dat de leerlingen ophouden met achterom te kijken en te rouwen om het feit dat ze nu de tastbare en alles vervullende aanwezigheid moeten missen van Hem die hen geroepen had? Dat ze hun lot aanvaarden en bereid zijn om verder te gaan?
 
disponible pour la mission Ze kunnen zich niet langer als voorheen verlaten op de aanwezigheid van een meester die hen meetrok en alle verantwoordelijkheid op zich nam. Voortaan zijn ze aan zichzelf overgelaten, gesterkt door het vertrouwen dat Jezus in hen gesteld heeft en door de adem van de Geest waarvan ze vervuld werden, zoals het Pinksterverhaal laat zien. 
 
Ze zullen hun ogen niet langer naar de hemel richten, maar op die mannen en vrouwen, uit alle naties en rassen, die op hun beurt wachten op de komst van de Blijde Boodschap.
 
Volgens het scheppingsverhaal hield God er in de laatste fase van de schepping mee op zich met alles te belasten. Hij rustte uit en liet de verantwoordelijkheid voor deze wereld over aan de mensen. Zo is het ons verteld.
 
Op dezelfde manier trekt Jezus zich terug en laat aan zijn leerlingen, en na hen aan ons allen, de verantwoordelijkheid en het voorrecht om deze wereld menselijker te maken, naar het beeld dat God voor ogen heeft. Dat is de zending die hij ons toevertrouwt. 

humaniser le monde