Als we de bijbel openslaan:
Januari 2004 

la bible ouverte 

 
De heilige familie

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

De heilige familie

la Sainte Famille We vieren het feest van de heilige familie - met het verhaal van de terugvinding van Jezus in de tempel - in de kerstdagen, waarin alles spreekt van eenklank en harmonie. 
 
Op het eerste gezicht is het niet gemakkelijk om een link te leggen tussen deze episode met de heilige familie en de gezinnen van vandaag, in al hun verscheidenheid, en vooral als het om gescheiden of uit elkaar gerukte koppels gaat.
 
Bij Lucas heeft Jezus zich in de loop van zijn leven driemaal naar de tempel van Jeruzalem begeven. Drie bezoeken, die elkaar wederzijds verhelderen.
 
Het eerste bezoek werd omwille van de ritus van de opdracht aan de pasgeborene opgelegd: een zuigeling, die nog niet kan spreken. Simeon neemt het kind in zijn armen. De zieneres Anna spreekt in zijn naam. Hij is totaal afhankelijk.  le rite de la présentation

Het tweede bezoek laat een evolutie zien. Jezus is twaalf jaar oud. Hij wàs een kind, maar is het niet langer. Er is een einde gekomen aan iets, en iets nieuws begint. De paasbedevaart van het gezin naar Jeruzalem zal hem, die tot hiertoe als een kind werd beschouwd, grondig veranderen. We zien hem spreken met gezag en blijk geven van vrijheid. Hij wekt bewondering bij de mensen rondom hem. Het is in de tempel dat Lucas ons zijn eerste woorden laat horen.
Bij zijn derde bezoek aan de tempel beschikt Jezus over al zijn vermogens. Elke dag geeft hij onderricht. Het volk hangt aan zijn lippen.
Bij elk van deze bezoeken wordt de tegenstelling groter. Bij de opdracht van Jezus in de tempel kondigt Simeon aan dat hij een teken van tegenspraak zal zijn. Tijdens de jaarlijkse bedevaart begrijpen Maria en Jozef niet wat hun kind zegt. Bij het laatste Paasfeest zijn de tegenstanders meer dan ooit van plan om Jezus te doden. Hoe meer hij spreekt, hoe groter de tegenstand wordt.
 
Jésus au Temple Jezus is dus zonder verwittigen in de tempel gebleven terwijl zijn ouders hem angstig zoeken. Ze zullen hem vinden op de derde dag, zoals de leerlingen Jezus zullen vinden op Paasdag, na de angst in de dagen van zijn lijden. 
 
Wat betekent de stilte die Jezus bewaart tegenover zijn ouders? "Mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie toch hoe we geleden hebben, je vader en ikzelf, toen we je zochten." Het is de kreet van iemand die erg heeft geleden.
 
Tot hiertoe waren Jezus en zijn ouders één. Nu ontsnapt hij hen. De harmonie is verbroken. Er is alleen onbegrip.
Hij antwoordt op de vraag van zijn moeder met een wedervraag: "Hoe komt het toch dat jullie me gezocht hebben? Wisten jullie dat dan niet? Het is bij mijn Vader dat ik moet zijn."
 
Jezus verwijt zijn ouders dat ze hem gezocht hebben op plaatsen waar hij niet was en ook niet moest zijn. Zijn plaats is in de tempel, het huis van zijn Vader. Door over de Vader te spreken zegt Jezus iets over zichzelf. Misschien is het in de tempel dat hij zich voor de eerste keer bewust wordt van zijn zending.
 
Op zijn twaalfde is dit nog niet af. Jezus zal nog verder groeien in menselijkheid en in het begrijpen van zijn zending. Maar hij blijft niet in de tempel. Hij gaat terug naar huis met zijn ouders en is hen onderdanig.
 
leur chemin De episode van de tempel werpt een licht op de relatie tussen ouders en kinderen. Onze kinderen zijn onze kinderen niet. Zij lijken niet op ons. Ze moeten hun eigen weg vinden, en die is anders dan de onze. 
 
Eens komt de dag waarop ze van ons weggaan. Voor de ouders een tijd van onbegrip en angst. Ze zullen dan de pijnlijke ervaring opdoen dat ze hun kinderen verliezen om ze - anders - terug te vinden. Een breuk waardoor het leven verder kan groeien.