Als we de bijbel openslaan:
November 2003 

la bible ouverte 

 
De vogels, boodschappers van de hemel





Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

De vogels,
boodschappers van de hemel 

 



Een mosterdzaadje is zodanig klein, dat het gemakkelijk tot stof vergaat als men het in zijn handpalm plet. Toch is het precies dit mosterdzaadje dat Jezus kiest als gelijkenis voor het rijk der hemelen.
 
devient un arbre Als dit bijna onzichtbare zaadje ontkiemt wordt deze plant uit de moestuin een grote boom. Zodat "de vogels van de hemel in zijn takken hun nest komen maken", zoals Matteüs vertelt (13, 31) - een gelijkenis die ook Lucas vertelt. 
 
 
Deze vogels vliegen in de lucht, vullen de horizon, strijken neer op de takken, pikken graantjes op en transporteren ze, brengen iets mee van lichtheid en bezieling; ze nodigen uit om mee op te stijgen en weg te trekken. messagers du ciel
Ze roepen iets op van het rijk van God.  
 
Jezus vergelijkt het rijk der hemelen vervolgens met de gist die een vrouw bij de bloem doet om het deeg te doen rijzen. Gist die helemaal in de bloem opgaat, zich er volledig mee vermengt en erin verdwijnt, maar ondertussen maakt dat het deeg vorm krijgt en zijn volle smaak. In tegenstelling met het werk van de man, wiens optreden vaak meer uiterlijke weerklank vindt - hij is het die zaait en oogst - is wat de vrouw doet meestal minder zichtbaar, iets wat zich meer van binnen afspeelt: de gist die ze in de bloem kneedt laat praktisch geen merkbaar spoor achter.
 
règne de Dieu Dat rijk van God, moeten we dat tot ons laten komen of zijn wij geroepen om het op te bouwen, heel bescheiden, in de kleine dingen van het dagelijks leven, zoals men een mosterdzaadje in de grond steekt of gist doet opgaan in drie maten bloem? Het is aan ons, mensen, dat de taak te beurt valt een wereld op te bouwen waarin de vogels, die boodschappers van de hemel, hun plaats kunnen vinden en waarin de goddelijke fermenten het deeg kunnen doen rijzen tot zijn volle omvang. 
 
Een wereld waarin de almacht van de liefde kan heersen naar Gods maat. Is dat niet de zin van de bede in het Onze Vader:"Uw rijk kome"?
 
Jezus stond in bewondering voor het geloof van de honderdman en van de Kanaänietische vrouw."Als jullie een geloof hadden als een mosterdzaad, dan was voor jullie niets meer onmogelijk", staat er bij Matteüs (17, 20). 

les grains

 
high tech We leven in een tijd waarin velen denken dat het alleen door onze inspanningen is, dank zij het menselijk genie, dat het universum geleidelijk tot zijn volle ontplooiing moet komen. Gelovige mensen evenwel ontwaren in het hart van onze wereld-in-wording een goddelijk ferment, een liefhebbende aanwezigheid die hoop geeft, zonder enige afbreuk te doen aan hun volle vrijheid en verantwoordelijkheid. 
 
Deze twee benaderingen van het mysterie van het menselijk bestaan moeten noodgedwongen samengaan en samenwerken, in een zelfde bezorgdheid om onze wereld leefbaarder en menselijker te maken.  

plus viable, plus humain