Als we de bijbel openslaan:
Oktober 2003 

la bible ouverte 

 
Zaligsprekingen voor onze tijd

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

Zaligsprekingen voor onze tijd.

richesse

Gelukkig ben je
als het geld, het comfort en al wat je bezit niet je enige zorg zijn en niet de enige rijkdom uitmaken in je leven.
Dan zal de deur van je hart zich openen voor de schatten van menselijkheid die je nog zal ontdekken en vrucht zal laten dragen voor het geluk van allen.
 
   
violence 

Gelukkig ben je
als je de weg naar het geweld afsluit,
naar die neiging om over je gelijken te heersen.
Dan zal de deur van je hart zich openen voor de kracht van de zachtheid en de zelfbeheersing, en je zal in harmonie leven met de aarde. 
   
avec ton prochain 

Gelukkig ben je
als je niet bang bent om mee te leven met je naaste die verdriet kent, eenzaamheid of ellende.
Dan zal de deur van je hart zich openen voor de tranen van het medelijden en voor het gebaar dat hen weer doet opleven, en je zal ook zelf getroost zijn.

 
   
pour la justice 

Gelukkig ben je
als de honger en de dorst naar gerechtigheid diep in jou blijven branden en je opstandig maken als je onrecht ziet.
Dan zal de poort van je hart zich openen en je zal strijden tegen de slavernij waaronder je broers en zussen gebukt gaan; daar zal je het brood vinden dat jou verzadigt.

 
   
la joie de ne pas juger 

Gelukkig ben je
als je weerstaat aan de reflex om wie dan ook te veroordelen omwille van zwakheden, misstappen of fouten.
Dan zal de deur van je hart zich openen en je zal de vreugde kennen van wie niet oordeelt en van wie zelf wordt vrijgesproken.

 
   
l'amour est plus grand 

Gelukkig ben je
als de blik waarmee je naar anderen kijkt vrij is van elke bezitsdrang.
Dan zal de deur van je hart zich openen voor Diegene wiens Liefde groter is dan ons hart, en je zal het goddelijke ontdekken dat licht brengt in je leven.
 
   
pour la paix 

Gelukkig ben je
als je je goede naam op het spel durft zetten voor de vrede, als je je inzet om te bouwen aan een duurzame vrede.
Dan zal de deur van je hart zich openen en je zal genoemd worden met die mooie naam: "kind van God".
 
   
coeur ouvert 

Gelukkig ben je
als je aanvaardt je leven op het spel te zetten voor gerechtigheid en waarheid, naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth.
Dan zal de deur van je hart zich openen en je zal horen, diep in jou en opstijgend uit het oneindige, het nieuwe lied van het Koninkrijk dat komt.