Als we de bijbel openslaan:
Mei 2003 

la bible ouverte 

 
Rechtop in zijn eigen huis

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

Rechtop in zijn eigen huis
Marcus 2, 1-12 : genezing van een lamme

De genezing van de lamme vindt plaats in Kafarnaüm. De naam zelf van dat dorp is al helemaal een heilsprogramma. "Kefar Nahum" is het Hebreeuws voor 'het dorp van Nahum', en 'Nahum' betekent 'de getrooste'. Jezus heeft zich gevestigd in het dorp van de getrooste.  guérison du paralytique

In Kefar Nahum speelt het tafereel zich af in het huis van Jezus, feitelijk het huis van Petrus en Andreas. De tekst spreekt ook van een ander huis, het huis van de lamme: "Ga naar huis". De weg tussen het huis van Jezus en dat van de lamme was misschien kort. Maar welk een traject! Men kan meerdere aspecten onder de aandacht brengen:

Een weg met verrassingen

chemin de surprise Tot die dag heeft de lamme niets anders gekend dan het slop van het immobilisme en de afhankelijkheid. Het sterke geloof van zijn brancardiers stuit op een weg met hindernissen: 

de deur van het huis is geblokkeerd door de grote toeloop van mensen die naar Jezus zijn komen luisteren, ze moeten een andere weg zoeken, door het dak, met het risico de ongelukkige te doen vallen… Er is hier iets als een totale ommekeer in de manier van een beroep doen op God. Wie thuis bedlegering is ziet vooral het plafond: als hij God smeekt hem te genezen, dan doet hij dat een beetje op de manier van de profeet Jesaja: "Ach! Als je maar de hemel deed openscheuren en naar beneden zou komen!" Maar hier is de Allerhoogste de "Allerlaagste" geworden! Hij is niet te vinden in de hoogte, maar onder het dak, in het huis van de mensen. Dààr moet je hem zoeken, en daarvoor moeten wijzelf het dak - symbool voor de grenzen en de afsluitingsmechanismen die we zelf plaatsen tussen hem en ons - openscheuren. Wat een verrassing op het moment van de verwelkoming! De lamme verwachtte waarschijnlijk een woord van Jezus dat hem zou oprichten, maar wat hij hoort is: "Je zonden zijn vergeven!" Hij kwam voor een onmiddellijke genezing en nu moet hij vernemen dat er misschien nog andere zaken zijn die belangrijker zijn.

De weg van de waardigheid

chemin de dignité Jezus brengt de lamme niet onder de aandacht van de menigte als een beruchte zondaar, op heterdaad betrapt - zo zou hij voor het aanschijn van allen vernederd worden. Om iemand vergeving te schenken zonder hem publiek te kwetsen, is er voor Jezus geen betere gelegenheid dan bij deze man, die geen teken kan geven en niets kan zeggen, en zo de onschuld van een kind oproept. 

Jezus alludeert daarop als hij hem heel familiair aanspreekt: "Mijn kleine" (in het Grieks, 'teknon', betekent 'baby', heel klein kind)

De weg van de waarheid

chemin de vérité Ondanks alles is en blijft de lamme een volwassene en Jezus zet hem op een weg in waarheid. Als hij zondaar is, dan is dat een teken dat hij niet minder is dan een mens: inwendig is hij in staat tegen iemand 'neen' te zeggen, ook tegen God.

Daardoor herinnert Jezus de menigte eraan dat de zonde niet op de eerste plaats een daad is of een uitwendige inbreuk: "Het is uit het hart van de mens dat de boze gedachten komen (Marcus 7, 21)", en die gedachten kan ook iemand die helemaal geïmmobiliseerd zonder problemen koesteren.
Voor de lamme is het wakker worden van zijn geweten de eerste stap naar het herstel. En de vergiffenis van Jezus betekent voor hem dat God van hem houdt als van volwaardig mens. Daarom: "Sta op en ga! Neem je bed op" - voor het oog van iedereen, om te tonen waar je vandaan komt.

De weg van de vrijheid

chemin de liberté Laatste aanbeveling: "Ga naar huis". De man die hersteld is, wordt verantwoordelijk voor zichzelf, moet terug naar het gewone leven van elke dag, de nieuwe weg op, die hij zelf zal moeten banen, de weg van de vrijheid.  

Zijn huis zal voortaan het huis zijn van iemand die rechtop staat, met ziel en lichaam. Zijn gebed zal de lof zingen van Jezus van Kafarnaüm, die zijn volk bezoekt en "troost".