Notities Onderweg: September 1998


 

 

Een retraite doen Vakantie

Archiv Bibligraphie

Partenia in cijfers

 

 

 

 

 

Actualite

Aide

email

Een retraite doen

 

Zoals ieder jaar ben ik op retraite geweest in de abdij van La-Pierre-Qui-Vire. En ik heb aanvaard om drie retraites te begeleiden voor leken en religieuzen, in Frankrijk en in België.

Elke retraite is een geestelijk gebeuren. Er gebeurt altijd iets. Samen bidden en luisteren naar het woord van God, hierover met elkaar in gesprek treden - dit is een bron van nieuwe uitdagingen, een uitnodiging om zich open te stellen. Het onverwachte kan gebeuren. Een retraite volgen biedt de

mogelijkheid om alle drukte naast ons neer te leggen, om de afgelegde weg te overschouwen, om de geschiedenis van ons eigen leven te herlezen, om de verschillende gebeurtenissen die ons getekend hebben met elkaar te verbinden, om de toekomst onder ogen te zien.

Als ik sommige retraitanten beluister stel ik vast dat ze zeer zware kruisen dragen. Maar ik blijf vol bewondering bij wat de Heilige Geest in hun leven teweegbrengt. Ik zeg God dank voor vrouwen en mannen die, getekend door allerlei ervaringen en beproevingen, met een bewonderenswaardige trouw in Christus blijven geloven.

 

Een uitnodiging om te dineren -In de bus spreekt een kleurling me aan. Hij komt uit Bangladesh. Hij vertelt me van zijn probleem: een waardig logement vinden voor zijn gezin.

Zijn vrouw, van Iranese afkomst, gaat uit werken. Hij ook. Zijn twee jongens, 15 en 17 jaar oud, behalen zeer goede schoolresultaten. Maar hun woning bestaat uit slechts twee kleine plaatsen, de keuken bevindt zich in een hoek. En dat duurt nu al tien jaar. Hij nodigt me met aandrang uit om op een avond bij hem te komen eten. Zijn zonen kennen me en zullen heel blij zijn. Ik aanvaard de uitnodiging en verlaat de bus.

Twee weken later ga ik naar hen toe. De man die ik op de bus ontmoet heb wacht me op het voetpad op. Hij is heel blij me te zien. Zijn jongens hadden gewed dat ik nooit zou komen opdagen om bij hen aan tafel te gaan

Het hele gebouw is bouwvallig en lawaaierig. Hun woning is zeer goed onderhouden. Als er niet veel plaats is, moet alles goed geordend staan! De mama, omringd door haar twee grote zonen, is gelukkig me te mogen verwelkomen. De twee jongeren staan er wat verlegen bij. Maar dit zal vlug veranderen. Ze tonen me hun kleine kamer met stapelbed. De jongste gaat vroeg slapen. De oudste werkt tot laat in de nacht bij een klein lampje. Ze vragen of ik voor hen iets wil neerschrijven op een papiertje. In de andere kamer staat de eettafel aan de muur vastgehecht. Er zijn maar vier zitplaatsen. De vader zal de hele tijd blijven rechtstaan om te bedienen.

Hier slapen de ouders, de tafel wordt dan opgeklapt.

Ik voel hoe fier deze ouders zijn over hun twee zonen. Zij doen alles wat ze kunnen om hen te laten slagen in het leven. Het gezin is heilig voor hen. Ik deel met hen het brood van de vriendschap, hier, op deze plaats, in hun familiekring. Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van hun leven.

Delen maakt mensen tot broers.

 

Doopsel en huwelijken - De zomer is een gunstige tijd voor de sacramenten die familie en vrienden bij elkaar brengen. Twee jonge mensen die ik niet kende en die zich op afstand hielden van de Kerk zijn naar mij toegekomen. Ze hebben geen banden met het instituut Kerk. Maar de liefde en de geboorte van een kind nodigen

mensen uit om zichzelf te overstijgen, doen vragen rijzen naar de zin van het leven en maken hen ontvankelijk voor het begin van een geestelijke ontdekkingstocht. Deze jonge mensen zijn niet op zoek naar normen, ze zijn op zoek naar zingeving. Ze hebben ondervinding opgedaan op de weg die ze al aflegden en willen op een waarachtige manier omgaan met wat ze in zichzelf ervaren.

Als we in de kerk samenzijn voor de viering stel ik het altijd op prijs als de betrokkenen zelf eerst het woord nemen. Voor alle aanwezigen kunnen ze dan uitspreken welke betekenis die stap voor hen heeft. Zo is het ook bij dit huwelijk. De jonggehuwden spreken de gemeenschap toe: "Jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom wij voor ons huwelijk naar de kerk komen. Het is waar, we zijn het niet eens met een aantal officiële uitspraken van de Kerk. We zijn ons ook bewust van onze onzekerheden en twijfels wat betreft het geloof. Maar toch vinden we het belangrijk dat God onze liefde zegent.

We vertrouwen ons ja-woord toe aan Gods trouw." De toon was gezet. De aanwezigen wisten dat het ook met hen te maken had.

 

 

 

Actualite

Aide

email

Vakantie

 

Vakantie, dat is op een andere plaats leven, en op een andere manier. Het is van gewoontes veranderen, om anderen - en zichzelf - terug te vinden.

Elk jaar sluit ik me aan bij mijn familie op vakantie, dicht bij de oceaan.
Onze familie wordt steeds groter. Bij elke geboorte stel ik tot mijn vreugde vast hoe die jonge ouders veranderen: ze worden rijper, hun zin voor verantwoordelijkheid groeit, en dan is er nog hun blijde verwondering bij het ontluikende leven van hun kind.
En altijd is er de oceaan, immens en ongrijpbaar. Ik word nooit moe ernaar te zitten kijken. Op het strand zijn kinderen druk in de weer om het water van de oceaan in een put te gieten die ze in het zand hebben gegraven.
Vakantiegangers gaan pootjebaden zonder zich ver van het strand te wagen.
Anderen zijn niet bang om met hun surfplank ver de zee in te gaan en wind en golven te trotseren. En dan zijn er nog de avonturiers van de oceaan, diegenen die niet aarzelen om op hun eentje de wereld rond te varen. Zij realiseren dromen die we in ons dragen. Wat zij presteren doet ons
verlangen om onszelf te overtreffen.

Gaat het er niet net zo aan toe, als het gaat over het omgaan met God? Er zijn er die heel graag over God spreken, maar hij blijft een buitenstaander in hun leven. Anderen durven in hun leven op God vertrouwen, ze gaan een eind op weg, om hem te ontdekken. Nog anderen zijn Gods sportbeoefenaars:

heiligen die ons meetrekken in het avontuur van het geloof, mensen als vuurtorens. En de kinderen die op het strand spelen, die tevergeefs het water van de oceaan proberen over te gieten in het putje dat ze hebben gegraven, zij herinneren er ons aan dat het mysterie van God ons altijd weer te boven gaat.

 

Een vraag om gebed - Ik ben op weg naar beneden in het metrostation. Vier jongeren roepen mij toe bij mijn naam. Verbaasd keer ik me om. Ik ga terug naar boven, tot bij hen. Ze zijn blijkbaar gelukkig dat ze me een hand kunnen geven en even met me kunnen praten. Ik ben van goede wil en plaats mijn handtekening op het stukje papier dat ze me voorleggen.

De dag loopt op zijn einde. Ze geven toe dat ze wat gedronken hebben en vragen me voor hen te bidden. "Vooral voor mij," zegt een van hen, "ik heet Georges. Het is echt nodig dat u voor me bidt tot God, want het gaat niet.

Ik heb nochtans werk, en een dak boven mijn hoofd. Maar het gaat niet goed met me. Wilt u voor me bidden?" - "Zeker, Georges, beloofd! Vóór de nacht valt zal ik voor jou bidden tot God."

De vier jongeren verdwijnen in de menigte, maar ik blijf met hen verbonden in gebed en vriendschap. In mijn hart laat ik hun gezichten weer aan mij voorbijkomen. Tussen het lawaai van de metro stijgt de vraag van Georges naar mijn lippen: "Heer, het gaat niet goed met diegene van wie je houdt."


 

Jacques Gaillot

 

 

 


Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia in cijfers - 1997

 

Aantal pagina's op het Internet per maand: 175

Totaal aantal pagina's op het Internet - in zeven talen: 63.875

Totaal aantal bezoekers op het Internet in 1997: 92.000

Toename van het aantal bezoekers in 1997: 22.000

Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 7.660

Aantal e-mails voor bisschop Gaillot in 1997: 2.300

Aantal e-mails op het adres van de Webmaster van Partenia in 1997: 346