Notities Onderweg: Augustus 1998


 

 

De Katholikentag: goede wijn van eigen bodem In de tempel van de vrijmetselaars

Archiv Bibligraphie

Partenia in cijfers

 

 

 

 

 

Actualite

Aide

email

De Katholikentag: goede wijn van eigen bodem

 

Het was mijn eerste contact met de menigte. De grote markt bij de kathedraal van Mainz zag zwart van het volk. Het was Sacramentsdag, een vrije dag in Duitsland.

De sacramentsprocessie baande zich langzaam een weg tussen de ingetogen menigte. Sacramentsdag is toch het feest van het volk Gods, het feest van zijn waardigheid? Ik voelde me gelukkig te midden van een volk dat leeft, mensen rechtop.

De Katholikentag bracht zowat 25.000 katholieken op de been. Op uitnodiging van de beweging "Wir sind Kirche" mocht ik deelnemen aan conferenties en forumgesprekken waarop vele jongeren aanwezig waren. Er waaide een geest van vrijheid en hoop doorheen deze Katholikentag. De Kerk 'van onderuit' kent een nieuwe geboorte. Christenen nemen hun verantwoordelijkheid. Wat

hun geweten van hen vraagt, in het licht van het Evangelie, zetten ze om in daden. Ook de vrouwen zijn actief aanwezig, heerlijk! De Kerk van onderuit erkent hen volledig. Wat een geluk dat ik deze lente in de Kerk mag meemaken. Zoveel dingen worden nu mogelijk.

 

 

 

Actualite

Aide

email

In de tempel van de vrijmetselaars

 

Ongeveer 300 mensen, de grote zaal zit vol. De vrouwen zijn in het zwart gekleed. De Grootmeester zit de bijeenkomst voor, omringd door zijn raad.

Het protocol wordt zoals altijd nauwkeurig geëerbiedigd. Mijn komst is aangekondigd, men heeft mij verwelkomd en gevraagd het woord te nemen. De vergadering luistert aandachtig, de stilte tijdens mijn toespraak zou men religieus kunnen noemen. Na mijn tussenkomst over "De Kerk en de 'laïcité'

" (*) krijg ik pertinente vragen te beantwoorden:
"Waarom blijft u in de Kerk?"
"Toch eigenaardig, u lijkt de moed te ontbreken om de laatste banden die u met de Kerk verbinden door te knippen."
"U hebt het aangedurfd uit te spreken dat u het oneens bent, maar u durft de stap die u zou bevrijden niet te zetten."
Waar u ook gaat, overal draagt u het gewicht mee van uw toebehoren aan een instituut dat helemaal achterhaald is."

Het publiek leek echt genoegen te scheppen in dit soort vragen en keek nieuwsgierig uit naar wat ik daarop zou antwoorden.

"Als men kan spreken van de moed om uit te treden, waarom zou men dan ook niet kunnen spreken van de moed om te blijven? Is de durf om de kerk te verlaten méér lovenswaardig dan de durf om erin te blijven? Mijn kerkervaring beperkt zich niet tot een disciplinaire maatregel of tot de
traagheid van een instituut. De Kerk heeft me ook toegang verleend tot de bronnen die mij doen leven. Zij is het die mij heeft doen luisteren naar de Heilige Schriften zoals zij die zelf ontvangen heeft. Ik heb de evangelies mogen beluisteren zoals de heilige Augustinus in de vierde eeuw, of de
heilige Franciscus van Assisi in de dertiende eeuw. De christenen waarmee ik verbonden leef zijn voor mij de Kerk. De Kerk verlaten zou betekenen hén verlaten. Dat zou ik als een verraad beschouwen."
 
(*) laïcité: het principe van neutraliteit van officiële instellingen

 

In een protestantse kerk: de Temple des Batignolles - Ik loop regelmatig even binnen bij de dertig hongerstakers: Chinezen, Turken, Maghrebijnen en een Fransman - uit solidariteit. In deze protestantse tempel heb ik tot mijn vreugde het peterschap mogen opnemen voor een jonge Chinese vrouw-zonder-papieren. Ze heeft me een foto van haar

gegeven die ik altijd bij me heb. Ze ziet altijd met ongeduld uit naar een bezoekje van mij en weet dat ze op mijn solidariteit mag rekenen.

Vandaag is er geen goed nieuws. Er heerst verslagenheid. De eerste minister weigert de regularisatie van mensen-zonder-papieren die tewerkgesteld zijn "in een clandestien atelier dat behoort tot een crimineel netwerk".

De hongerstakers, verbijsterd door deze vreemde mengelmoes van problematieken, blijven vastbesloten om door te gaan. Hun strijd is ook de onze. Meer dan ooit moeten wij omwille van hun toekomst de baan op.

 

Jacques Gaillot

 

 

 


Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia in cijfers - 1997

 

Aantal pagina's op het Internet per maand: 175

Totaal aantal pagina's op het Internet - in zeven talen: 63.875

Totaal aantal bezoekers op het Internet in 1997: 92.000

Toename van het aantal bezoekers in 1997: 22.000

Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 7.660

Aantal e-mails voor bisschop Gaillot in 1997: 2.300

Aantal e-mails op het adres van de Webmaster van Partenia in 1997: 346