Notities Onderweg: november 2006

  De waarheid vermoord In het Sint-Geroldklooster
  In het ziekenhuis  'Les Rendez-vous de l' Histoire'
  Bibliotheek - frans van Bisschop Jacques Gaillot ParteniaNotities

Bijbel

 

 

 

 

 

De waarheid vermoord
 
La verité assassinée Op het voorplein van de Notre-Dame in Parijs verzamelen allen die zijn komen protesteren tegen de moord op Anna Politkovskaja in Moskou. Het is ook een gelegenheid om hulde te brengen aan de buitengewone moed van deze journaliste die, geobsedeerd door de waarheid, zich door niets liet afschrikken en doorging zonder zich te beschermen.  
 
Ze weigerde onder te duiken en begaf zich op het terrein. Ze heeft een taboe durven doorbreken door op onderzoek te gaan naar de vuile oorlog in Tsjetsjenië.
 
Anna Politkovskaïa Vrienden van de Russische journaliste eisen de waarheid over haar dood. "Anna is gestorven voor ons, opdat we de waarheid zouden kennen." - "Elke keer dat Poetin ontvangen zal worden in een Europese hoofdstad zullen we er zijn en hem vragen hoever het staat met de oprichting van een internationale onderzoekscommissie i.v.m. de moord op Anna Politkovskaja!" 
 
Deze journaliste, met haar Russische ziel, was een vrije vrouw in een land waar men zich moet plooien om niet af te wijken van wat de machthebbers denken. In een land waar de pers gemuilband wordt, heeft Anna durven spreken. Ze heeft voor haar verklaringen de prijs betaald. Men heeft de stem van Anna doen zwijgen. Maar haar stem heeft nooit zoveel weerklank gevonden als nu, sinds ze uit ons midden is verdwenen.
     

Terugblik

Link

email

  

 

In het Sint-Geroldklooster

Abbaye St. Gérold Dit Vorarlberg, een streek in Oostenrijk, bekoort me met zijn bergen en wouden. De dorpen ademen harmonie met de natuur. Het klooster trekt veel volk aan omwille van de schoonheid van de plaats, maar ook en vooral omwille van de vrede die er van uitgaat. De verantwoordelijke, een benedictijnenmonnik, gekleed in een zwarte pij, is altijd present om iedereen te verwelkomen, alsof hij niets anders te doen had. 
 
Tot mijn verrassing bots ik bij mijn aankomst op een groep Duitsers uit de streek van Keulen, hierheen gekomen met hun geliefde pastoor. Het zijn vrije christenen. Vrienden voor mij. Ze nemen deel aan de conferentie die ik geef over de toekomst van het christendom. 

amis

 
De toekomst, bestaat die er precies niet in dat er volwassen christelijke gemeenschappen zijn, zoals zij, gist van menselijkheid, getuigen van een bevrijd en bevrijdend evangelie, mensen die weten dat het voor hun strijd tegen het onrecht noodzakelijk is om de kerkelijke solidariteit te bewaren.
 
fête des récoltes De kerk zit eivol voor de eucharistieviering. Het is het oogstfeest. De kinderen brengen op de trappen voor het altaar hun manden, gevuld met de vruchten van de aarde en het werk van mensen. Bij het Onze Vader reikt iedereen elkaar de hand. Een belangrijk moment voor de kinderen! 
 
Het evangelie van de dag heeft het over een duiveluitdrijver die niet tot de groep van de leerlingen behoort; hij heeft een bezetene genezen in Jezus' naam. De leerlingen zijn kwaad. Is dit geen vorm van oneerlijke concurrentie? Jezus nodigt hen uit tot openheid en vertrouwen. Het belangrijkste is niet tot welke groep je behoort, maar dat je een bezetene geneest, iemand die het slachtoffer is van angst en vervreemding. Is God niet aanwezig in alles wat de mens bevrijdt om hem aan zichzelf terug te schenken?
   

 

     
   

In het ziekenhuis

We wachten op de komst van de ziekenwagens. In de kleedkamer van de sportzaal hebben de hongerstakers zonder papieren, uitgestrekt op matrassen, aanvaard zich te laten hospitaliseren en terug voedsel in te nemen. Het is een opluchting voor iedereen: ze waren aan de 45e dag van hun strijd, en vastbesloten door te gaan tot het einde. Hun eisen: de regularisatie van de mensen zonder papieren, nieuwe woningen voor hun gezinnen en eerbied voor hun schoolgaande kinderen. Ze hebben hierover garanties gekregen.

réalimenter De hongerstakers komen naar buiten, een voor een, op een brancard, toegejuicht door de menigte en onder het geknetter van vele flashes. Ik stap in een van de ziekenwagens: iemand van hen verlangt dat ik, en niet zijn vriendin, aan zijn zijde blijf. Ongetwijfeld uit voorzorg. Hij is altijd bang dat de politie hem zal arresteren. 

Bij hun aankomst in het ziekenhuis wacht hen een warm onthaal. De dienstdoende professor wacht op ons met heel zijn team. Op de kamers is alle nodige comfort. De onderzoeken en de verzorging kunnen beginnen.

Enkele dagen later vindt een persconferentie plaats in een grote zaal van het ziekenhuis. Onze herstellenden komen er naartoe in rolstoelen. Wat zeggen ze voor de camera's? Woorden van dank die ze gul uitstrooien naar iedereen. De wens eindelijk te kunnen leven zoals iedereen. In vrede. Een blad wordt omgedraaid.

Ik zit naast Josiane Balasco, een actrice. We zijn in de loop van de dagen vrienden geworden. "Kom, we nemen een kop koffie," zegt ze me, "het zal ons goed doen!" 

Josiane Balasco

   

 

     
   

'Les Rendez-vous de l' Histoire'

In Blois (170 km van Parijs) vindt een festival plaats onder de naam 'Les Rendez-vous de l'Histoire': een geheel van manifestaties in een lang weekend, met een boekenbeurs, debatten, conferenties, een filmcyclus, fototentoonstellingen… Ik neem deel aan een rondetafelgesprek in een eivolle zaal, met als onderwerp: "Moet men de armen voedsel geven?" Een vraag die actueel blijft.

Muhamma Yunus Hier komt ze naar boven op de dag dat de Nobelprijs voor de vrede wordt toegekend aan iemand van Bangladesh, de bankier van de armen, omwille van zijn strijd tegen de miserie. 

Deze man is erin geslaagd om arme mensen verantwoordelijk te maken voor zichzelf en hun werk. Hij vond het niet voldoende ze alleen maar te 'helpen'. Als men armen de hand reikt opdat ze zelf uit de armoede kunnen stappen, brengt men de vrede dichterbij.

De voedselonzekerheid blijft bestaan en voor velen moeten vechten om te kunnen eten. Wie de armen alleen maar 'helpt', houdt hun uitsluiting in stand. Er bestaat een manier van geven die de andere in een positie van afhankelijkheid en ongelijkheid plaatst.

De gelijkheid blijft bestaan als er een praktijk is van uitwisseling. De armen zijn best niet alleen maar 'begunstigden', maar partners. Daarom moet het recht geëerbiedigd worden. De naastenliefde moet hand in hand gaan met de rechtvaardigheid. 

indépendance

Maar een mens "leeft niet van brood alleen". Veel deelnemers eisen voor de armen het recht om toegang te hebben tot de cultuur.