Notities Onderweg: maart 2005

  In Rome Het Vincentiusfeest
  In Toulouse De nieuwe gewaden van Partenia 
  Bibliotheek - frans van Bisschop Jacques Gaillot ParteniaNotities

Bijbel

 

 

 

 

 

In Rome
 
Cardinal Re In de kersttijd werd ik verrast door een broederlijke uitnodiging vanwege de kardinaal-prefect van de Congregatie van de Bisschoppen. «Als u het op prijs stelt» voegde hij er aan toe. 

Ik had in geen negen jaar meer verantwoordelijken van het Vaticaan ontmoet.
Het onderhoud met de kardinaal duurde drie kwartier en verliep hartelijk. Meer was niet te verwachten van dit eerste contact. Het was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten.
Hij had mijn laatste boek ontvangen: «Carnets de route» («Notities onderweg»). Een van zijn medewerkers had het gelezen en hem gezegd: «Er staan in dit boek enkele curieuze ideeën!»
De kardinaal toonde zich verrast toen hij vernam dat ik me gelukkig voelde als bisschop van Partenia. Zijn bezorgdheid: mijn band met de bisschoppen.

Kardinaal Etchegaray en de Franse ambassadeur bij het Vaticaan waren zeer gelukkig dat deze ontmoeting kon plaatsvinden. 

Cardinal Etchegaray

 
Ongetwijfeld een noodzakelijke stap. De banden werden opnieuw aangehaald en maken duidelijk dat we verbonden zijn met elkaar.
     

Terugblik

Link

email

  

 

Het Vincentiusfeest

Voor de wijnboeren uit de bergen rond Reims is het feest van de heilige Vincentius op 22 januari iets zeer belangrijks. Het is een traditie waaraan de bevolking gehecht is. Dit jaar viel het feest op een zaterdag en de zon was volop van de partij.
 

fête traditionnel 

Men had me in Hautvillers uitgenodigd om het Vincentiusfeest voor te zitten. Ik begon met deel te nemen aan het ontbijt van de wijnboeren. Er heerste overvloed. Ik was verbaasd te zien hoe die mannen in staat waren om al van 's morgens vroeg champagne of rode wijn te drinken. Na de traditionele optocht door de straten, met de wijnboeren in vol ornaat, stroomde de menigte de abdijkerk binnen. In het koor rust het lichaam van dom Pérignon, de man die aan de oorsprong staat van de champagnewijn.
 

respirer la joie 
 
De viering is zeer betekenisvol. Zij straalt vreugde uit. Daarna begeeft iedereen zich naar de prachtige wijnpershal in de tuinen van de abdij. Ik ontmoet er zoveel mensen die blij zijn me te kunnen aanspreken en foto's te kunnen nemen… er komt geen einde aan!
De maaltijd verloopt heerlijk geanimeerd en wordt rijkelijk met drank overgoten. Een mirakel zoals in Kana is echt overbodig. De reserves zijn groot genoeg!
   

 

     
   

In Toulouse

Terwijl ik me in de roze stad bevond gaf het collectief van de daklozen me een seintje dat ze me wilden zien. Ze hadden hun intrek genomen onder een tentzeil bij het dodenmonument in het stadscentrum.

refuges Ze zijn met een tiental om me te verwelkomen. Het sneeuwt en er is een ijzige wind. Ik blijf een goed uur om te luisteren naar hun diepe verontwaardiging.  

Ze kunnen 's nachts niet langer onderdak zoeken onder de brug van de Garonnette. Het gemeentebestuur heeft er metalen blokken geplaatst die maken dat men er niet kan gaan liggen. Ze hebben geen brug meer.
De woordvoerder van het collectief wijst met zijn vinger naar de nieuwe bank in een dichtbijgelegen bushokje. «Hij is overgegaan van drie naar twee zitplaatsen. Nu kan men er onmogelijk op gaan liggen. Het is duidelijk dat men ons wil verbannen uit het stadscentrum».
Men heeft in Toulouse zopas met veel tamtam het grootste vliegtuig ter wereld aan het publiek voorgesteld: de airbus A 380. Maar men blijkt er niet in staat te zijn te vechten tegen de miserie.
Het zal zeker niet zijn door de daklozen weg te jagen uit het stadscentrum dat Toulouse zijn reputatie zal versterken.

   

 

     
   

De nieuwe gewaden van Partenia

10 jaar, dat moet gevierd worden. De Bourse du Travail in Parijs loopt vlug vol. Men komt vanuit heel Frankrijk, uit België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Italië, en dan mogen we nog de mensen-zonder-papieren niet vergeten, en de Basken, de Iranezen…

fête de la fraternité 

Gelovig of niet, het is het feest van de hervonden broederlijkheid en de gedeelde vreugde. De grenzen vervagen. We kunnen in alle vrijheid zeggen hoe het gebeuren van januari 1995 ons op weg heeft gezet en uitgedaagd tot engagementen met toekomst.

peuple de Partenia 


10 jaren zijn voorbij! Het is op de allereerste plaats het feest van het volk van Partenia. Dààr te mogen zijn, tussen al die mensen waarvan ik de gezichten herken, is mijn vreugde. Ik denk aan de titel van mijn eerste boek:«Ils m'ont donné tant de bonheur» («Ze hebben me zo gelukkig gemaakt»).

la joie 

Plots komt iemand binnen in de zaal, ondersteund door zijn ouders. Hij heeft even het hospitaal mogen verlaten, want hij deze ontmoetingsdag van Partenia hing hem nauw aan het hart. Al meerdere weken gaan zijn ogen niet meer open en spreekt hij vlug onverstaanbaar. Maar kijk, met een plotse opstoot van energie slaagt hij erin staande te blijven en klaar en duidelijk te spreken in de grootste stilte. Een boodschap van hoop. Een boodschap die toegang geeft tot de toekomst.

message d'espoir 

Telkens als ik hem opnieuw zie in het hospitaal heeft hij het over dat groot moment dat hij in Partenia beleefd heeft. Die bijeenkomst van 15 januari is een wonderlijk genademoment geweest voor iedereen.