Notities Onderweg: Oktober 2003

  De laatsten zullen de eersten zijn 
  De moed om weerstand te bieden 
  De weldaad van de ouderdom 
  Afrikaanse families buitengezet
  Archiv
  Bibliotheek - frans van Bisschop Jacques Gaillot 
  Geschiedenis van het Bisdom Partenia, Biografie van Bisschop Jacques GaillotPartenia

De brief

Notities

Bijbel
De laatsten zullen de eersten zijn.
 
 
In het Parijse Noordstation komt een koppel me groeten. Het zijn gepensioneerden die in een klein dorp in de Eure wonen en klaar staan om de trein naar Londen te nemen.
 
De man stelt zich voor: "Ik was de chauffeur van de prefect van Evreux. Ik zal nooit vergeten wat ik met u heb meegemaakt. Ik bevond me op de binnenplaats van de prefectuur. De prefect kwam naar u toe. Maar u, u kwam eerst naar mij toe om mij te groeten. De prefect was hoogst verbaasd!"

nouvelle étape

 
Ik herinnerde me inderdaad deze gebeurtenis die zoveel indruk gemaakt had op mijn gesprekspartner.
 
en voyage
De oude chauffeur van de prefect, aangemoedigd door zijn vrouw, moest me nog iets vragen. Nu of nooit! "Ik zou graag uw gegevens hebben want ik heb altijd aan mijn kinderen gezegd dat ik graag zou hebben dat u mijn begrafenis doet."
 
Ik overhandigde hem mijn visitekaartje, maar voegde er voorzichtig aan toe: "Het vervelende evenwel is dat het zou kunnen dat ik er eerder vandoor ga dan u".

 

     

Terugblik

Archiv

Link

email

  

 

De moed om weerstand te bieden

Romain, uit Benin afkomstig, is de woordvoerder van het nationale comité van de mensen zonder papieren. Hij is een militant die zich volledig inzet voor zijn zaak. Jarenlang heeft hij gevochten voor zijn papieren. En toen hij ze verkregen had streed hij verder met de anderen om te maken dat zij die ook bekwamen.

expulsion Op het vliegveld van Roissy verheugde hij zich al op de vliegtuigreis naar Benin. Het zou de eerste keer zijn in twaalf jaar dat hij naar zijn land terugkeerde. Zijn familie en vrienden verwachtten hem. 

Maar wat gebeurt er? Met geweld dwingt de politie een aantal mensen zonder papieren in te stappen op het vliegtuig. Ze zijn geboeid. Onmiddellijk neemt Romain hun verdediging op zich. Hij eist dat ze hen opnieuw laten uitstappen. Ik kan me voorstellen hoe hij in dat vliegtuig tekeer ging! De boordcommandant komt tussenbeide en verzoekt de politie Romain te doen uitstappen. Hij werd onmiddellijk in verzekerde bewaring genomen.

We zijn met velen naar de administratieve rechtbank van Bobigny gekomen om hem te steunen. De voorzitter van de rechtbank laat hem vrij.

la défense

Het proces zal pas later plaatsvinden. Romain riskeert een gevangenisstraf. 

   

 

     
   

De weldaad van de ouderdom

vieillesse Is de uitdrukking niet wat vermetel? Ze kwam bij me op tijdens een retraite die ik preekte voor priesters die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. 

Ik herinner me nog hun uitspraken, getekend door de ervaring van het afstanddoen: "De ouderdom, dat is iets vreselijks. Ik heb in mijn leven veel verantwoordelijkheid gedragen en nu heb ik niets meer. Ik ben meer en meer afhankelijk en beperkt. De dagen duren lang, ik heb teveel tijd."… En dan is er nog het lijden en de eenzaamheid…

Maar in die ontluistering, die de oude dag meedogenloos met zich meebrengt, kwam bij die priesters ook een grote tederheid aan het licht, een innerlijke vrijheid, een gehechtheid aan Christus die mij met grote bewondering vervulden.

Wanneer diezelfde priesters bijeenkwamen in de kapel en een biddende gemeenschap vormden, kwam iets groots tot leven. Ze onthulden me de betekenis die de laatste fase van hun leven kan hebben: God blijft, ook als al het andere wegvalt. De liefde vergaat nimmer.  la prière

   

 

     
   

Afrikaanse families buitengezet

camper sur la rue Het is gebeurd in een voorstad van Parijs, te Sevran, in de wijk Rougemont. In deze tijd van het jaar, waarin de scholen herbeginnen, gaan de uitwijzingen onverminderd verder, talrijk en brutaal. 

De Afrikaanse gezinnen besloten te gaan kamperen aan de voet van het gebouw waar ze woonden, wachtend op het moment dat de openbare macht, het gemeentebestuur en de verhuurder het besluit zouden nemen oplossingen uit te werken om hen een andere huisvesting te bezorgen. De buurt toonde zich buitengewoon solidair. De buren nodigden vrouwen en kinderen bij hen uit, terwijl jongeren 's nachts de wacht hielden bij het kamp.

Het gemeentebestuur kon er niet om lachen. Ze hebben het kamp doen afbreken. En de politie heeft niet minder dan 18 personen ondervraagd en in verzekerde bewaring geplaatst!

Er wordt een betoging gehouden voor het gemeentehuis, met de gezinnen en actievoerders uit diverse verenigingen. Ik ontmoet er veel vrienden. Een delegatie wordt ontvangen op het gemeentehuis.

relogement We vragen dat ze met allen die meebeslissen over de herhuisvesting van de gezinnen een rondetafel zouden houden. Tevens vragen we de vrijlating van allen die door de politie werden gedagvaard. 

Ondertussen stelt de burgemeester "zeer edelmoedig" de binnenplaats van het gemeentehuis ter beschikking van de gezinnen.