Notities Onderweg: Augustus 2002

  Een moedige vrouw
  Het getuigenis van jonge Afrikanen
  Ontmoeting van Partenia in Zürich
  Archiv
  Bibliotheek - frans van Bisschop Jacques Gaillot 
  Geschiedenis van het Bisdom Partenia, Biografie van Bisschop Jacques GaillotPartenia

De brief

Notities

Bijbel

Een moedige vrouw

De Franse afdeling van Amnesty International en het Internationaal Steuncomité voor Hamma Hammani en zijn medestanders organiseerden een bijeenkomst ter ondersteuning van Radhia Nasraoui die op 26 juni in Tunis in hongerstaking is gegaan om de bevrijding te eisen van haar echtgenoot die sinds 2 februari laatstleden in de gevangenis zit, uitsluitend omwille van zijn politieke activiteiten en zijn denkbeelden.

Radhia Nasraoui et Hamma Hammani  Ik heb veel bewondering voor Radhia, een heel bekende advocate en een merkwaardige militante. 

Toen ik onlangs naar Tunesië ging wachtte ze me op het vliegveld op en toen ik, vlak voor de gevangenis waarin haar man zich bevindt, door de politie onder handen werd genomen, ontvlamde ze zodanig in woede om mij te verdedigen, dat de agenten niet meer wisten wat ze moesten doen.

Radhia is in hongerstaking gegaan toen haar echtgenoot Hamma niets bekwam van wat men hem beloofd had: hij ontvangt geen post, geen enkel boek; zijn dochters moeten achter een dubbele afsluiting blijven als ze hem willen zien, en in aanwezigheid van tal van bewakers; en zijzelf mag hem als advocate niet zien.

Er wordt voortdurend druk uitgeoefend op haar en op haar dochters. De meeste telefoons van Tunesische militanten werden afgesloten en veel Franse telefoons zijn onbereikbaar vanuit Tunesië.

Op de bijeenkomst van Amnesty was de dochter van Radhia aanwezig. Ze was erg geëmotioneerd toen ze het woord nam en beschreef hoe moeilijk het leven is voor haar, die vaak slachtoffer is van intimidaties en met kidnapping bedreigd wordt.  Radhia et sa fille

Ze preciseerde dat haar moeder tot een hongerstaking had beslist omdat dat nog het enige wapen was waarover ze beschikte om weerstand te bieden in Tunesië.

Toen ik op mijn beurt het woord nam, herinnerde ik aan de woorden die Hamma Hamammi had uitgesproken op 2 februari 2002 voor de trappen van het Justitiepaleis, voor zijn proces en zijn gevangenneming: "We weten wat ons te wachten staat. Maar ook in de gevangenis zullen we onze strijd voortzetten. Oneerlijke processen, gevangenis, foltering, slechte behandeling - niets schrikt ons af". Verrassende woorden die bewijzen dat Hamma een vrij mens is. In Tunesië zitten de vrije mensen in de gevangenis.

     

Terugblik

Archiv

Link

email

  

 

Het getuigenis van jonge Afrikanen

Bij het onbijt maak ik kennis met Afrikanen die uit Dublin (Ierland) komen, waar ze een vormingsjaar over ontwikkelingswerk hebben gevolgd. Het zijn religieuzen, Spiritijnen, tussen de 25 en de 30 jaar. Ze komen naar Parijs om er in de zomer cursussen Frans te volgen. Ik heb bewondering voor hun menselijkheid, hun levensvreugde, hun openheid voor andere culturen.

en Tanzanie  Ze zijn afkomstig uit Kenia, Nigeria, Tanzania, Angola, Ghana. Het is voor hen niet eenvoudig om meerdere jaren ver van hun familie en hun land te verblijven.

Ze hebben alles achtergelaten om Jezus en het Evangelie te volgen. Ze weten dat men het evangelie niet kan verkondigen zonder passie voor de gerechtigheid voor alle mensen. Hun weg zal niet gemakkelijk zijn.

Langzamerhand boeken ze vooruitgang in de Franse taal. Maar ik ben ook een blij verwonderde getuige van hun geloof in Christus.

Ik dank God als ik denk aan al de mensen die in de toekomst zullen mogen genieten van hun aanwezigheid en hun ambtsuitoefening.

   

 

     
   

Ontmoeting van Partenia in Zürich

Als ik moet zeggen dat de website van Partenia in Zürich gemaakt wordt, is men telkens verwonderd. Waarom in Zürich? Omdat Katharina Haller al zes jaar lang als vrijwilliger een aanzienlijk stuk van haar tijd steekt in de realisatie en het constante bijwerken van de site.

Gert Rethage et Jacques Gaillot  Langzaamaan is een heel netwerk tot stand gekomen met vertalers en vertaalsters uit verschillende landen, met moderatoren voor de forums, met de vele vrienden van Partenia. 

Als men via internet communiceert bestaan er geen grenzen meer. Alles gaat vlug en gemakkelijk.

Partenia en travail  In Zürich samenkomen werd echter een krachttoer! 

Maar het was goed en nuttig kennis te maken met elkaar, gezichten te leren kennen en van gedachten te wisselen.

De ontmoeting vond plaats in het Katholiek Centrum waar de hulpbisschop van Zürich woont, die ons trouwens broederlijk kwam groeten. We hebben veel gedeeld, en leerden tot onze vreugde veel bij van wat allemaal gedaan wordt. Een gelegenheid om hier allen te danken die veel van hun tijd en hun hart geven om te maken dat het evangelie zijn weg kan voortzetten!

Ik onthoud welke belangrijke plaats de forums in de verschillende talen innemen, met de noodzaak aan teams voor de animatie en het bijhouden van die forums.

Goed nieuws: in de maand september verschijnt in het Duits een boek waarin de teksten van de "Notities onderweg" worden opgenomen. Dat heeft heel wat werk gekost en nu wordt met veel hoop de lancering van het boek voorbereid.  nouveau livre allemand
 

Cliquez sur le livre 

De eucharistieviering op het einde van de dag plaatste ons rond Hem die de Boom des Levens is. Opdat we erop geënt zouden zijn en vrucht dragen in overvloed.