Notities Onderweg: Augustus 2001

  Gastvrij onthaal bij een koppel 
  Ontmoeting met abbé Pierre 
  Uitgewzen gezinnen  Terugkeer van Georges Vimard 
  Archiv
  Bibliotheek - frans van Bisschop Jacques Gaillot 
  Geschiedenis van het Bisdom Partenia, Biografie van Bisschop Jacques GaillotPartenia

De brief

Notities

Catechismus

Gastvrij onthaal bij een koppel

Ik werd op een avond uitgenodigd bij Monique en Denis, mensen die ik niet kende. Een jonge Kroatische religieuze, die als missionaris naar Madagaskar gaat vertrekken, vergezelde me.

Madagascar  Het was juist 'Madagaskar' dat aan de oorsprong lag van onze ontmoeting. Het koppel waar we naartoe gingen heeft een passie voor dit land.  

Als ik hun vraag vanwaar die gehechtheid aan Madagaskar komt, hebben ze hun antwoord direct klaar:
"De mensen daar". 

village en Madagascar 

Hun oude woning ziet er prachtig uit, met een binnentuin en beneden een gewelfde kelder. De Canadese televisie zocht een locatie voor twee voormiddagen voor de opname van een interview. Plots dacht ik aan deze plaats, en stelde mijn vraag. Heel onverwacht.. Toen ze van de verrassing bekomen was antwoordde Monique: "Ik zal op dat moment op vakantie zijn!" Denis, die nog niet wist wat hij zou doen, zei heel wijs: "We zullen je morgen een antwoord geven!"

Het antwoord was positief. De televisieploeg nam de woning in, hun materiaal vulde het hele huis. Denis hielp hen bij het installeren. Na een eerste opnamebeurt zei hij: "Ik ga nu naar mijn vrouw toe die op vakantie is. Ik laat het huis aan jullie over." En hij overhandigde de cameraman de sleutelbos met enkele aanwijzingen voor het gebruik ervan.

De Canadezen konden hun ogen niet geloven. Een Frans koppel, dat ze niet kenden, stelde hen hun woning zo maar ter beschikking. Voor hen was dat iets ongehoords!

     

Terugblik

Archiv

Link

email

  

 

Abbé Pierre 
Ontmoeting met
abbé Pierre 

De Canadese televisie wou ons beiden heel graag samenbrengen voor een gemeenschappelijke uitzending. De ontmoeting vond plaats bij de Spiritijnen, in de rue Lhomond (Parijs). Het is altijd een vreugde terug aan de zijde te zitten van de abbé. Hij is nog altijd heel alert en zijn geheugen laat hem nog niet in de steek, ondanks zijn 89 jaren.  à la télévision 

Het interview duurde ongeveer een uur. Het raakte me toen abbé Pierre iets vertelde wat hij kort tevoren persoonlijk had meegemaakt: "Ik was in Madagaskar, juist nadat een orkaan het land had geteisterd. Aan de voet van de Tananarivo heb ik een ellende gezien als nooit eerder in mijn leven. Het was verschrikkelijk. Ik moest me inhouden om niet te vloeken. Ik was kwaad op God. Waarom laat Hij zulke ellende toe? Ik heb het geloof niet verloren, maar ik voel me na dit drama verplicht om het op een andere manier te beleven."

Het was een pakkend getuigenis, van een man die nog altijd ondersteboven kan zijn van wat hij ziet gebeuren en die op die weg altijd verder gaat.

   

 

     
   

stop expulsion  Uitgewezen gezinnen 

Zeventig dakloze gezinnen werden op vraag van de burgemeester van Parijs door de politie weggejaagd van de Place des Vosges, om plaats te maken voor een tentoonstelling van lavendel! Sindsdien worden deze gezinnen elke dag opnieuw door de politie weggejaagd van de plaats waar ze neerstrijken. Er waren ondertussen al ontmoetingen met de Stad, met het Ministerie van Huisvesting, met de Prefectuur - maar het woonprobleem is er nog altijd onverminderd.

In een poging om aan de zwerftocht van deze gezinnen een einde te maken dachten we een leegstaand pand op te eisen.

immeuble en France  We hebben op een zondag, met de vereniging Droit au Logement (Recht op Wonen), een gebouw ingenomen van de Assistance Publique (de 'openbare bijstand', in België: het OCMW).  

Een prachtig gebouw, opgericht in de 17e eeuw, om - in die tijd - onderdak te geven aan de armen! We bleven meerdere uren op de binnenplaats, aan de voet van de sinds maanden leegstaande verdiepingen.

De directeur van de Openbare Bijstand kwam ter plekke. We vroegen hem die verdiepingen toegankelijk te maken voor deze gezinnen, als een voorlopig onderdak in afwachting van een meer definitieve oplossing. De directeur weigerde want… "Dit gebouw moet gerespecteerd worden"… Hij liet de politie aanrukken die zich talrijk ontplooide en ons insloot.

Ik bevond me in het gezelschap van de professoren Jacquard en Schwartzenberg. Opnieuw werden we buitengezet en moesten deze gezinnen hun zwerftocht in de straten van Parijs voortzetten!

   

 

     
   
Terugkeer van Georges Vimard
 
Het is me een vreugde de eerste 'Fidei-donum'-priester, die zes jaar lang in Palestina is geweest, terug te mogen verwelkomen. Georges heeft ons op deze website van Partenia herhaaldelijk laten delen in zijn ervaringen met de Palestijnen in de Gazastrook.
Betlehem  Hij wist ons de opstandige kreten van de jonge Palestijnen te laten horen. Hij draagt die voor de rest van zijn leven met zich mee. 
 
Ik hoor Georges graag vertellen, zijn hart is nog vol van de mensen in Gaza. Ik verwelkom niet alleen een vriend. Ik verwelkom vooral iemand die een missionaire ervaring in zich meedraagt, de ervaring van de Kerk in Palestina. Deze ervaring zal een vruchtbare verrijking zijn voor de Kerk bij ons.
 
Deze uitwisseling tussen Kerken zal de stuwkracht van het Evangelie aan het licht brengen. Dit kan niet anders dan een bron van vreugde zijn, als we denken aan allen die hiervan de vruchten zullen plukken!  dynamisme