Noël
 
Kerstboodschap  
   
Ik verheug me als een kind op het Kerstfeest. Een feest dat doet dromen: dromen van licht, van vrede, van een nieuw begin dat altijd mogelijk is. De droom ook van een God die onder ons komt wonen. Hij zal alles kennen van ons mens-zijn, om dit mens-zijn te doen herboren worden naar zijn beeld. Het is een prachtige belofte die onze verwachtingen te boven gaat.  
   
Kerstmis verrast ons met de komst van een kind, en wel van een kind dat van elders komt: een vreemdeling. Het gelaat van het kind, het gelaat van de vreemdeling. Gelaat dat openbaart wat we zijn.  
   
naissance de Jésus In Betlehem komt het kind aan het licht in al zijn waardigheid. In dit kind voltrekt zich het rendez-vous tussen God en mens, tussen het goddelijke en het menselijke.
 
   
De vreemdeling draagt de adelbrieven van het kind van Betlehem. Jezus is geboren toen ze op weg waren. In een stad waarin geen plaats meer was voor een koppel op doorreis.  
   
Het kind en de vreemdeling zijn boodschappers die ons binnenleiden in het mysterie van Kerstmis.  
   
Het is in deze geest dat ik naar Cuba ga om de vijf Cubanen te verdedigen die al meer dan 10 jaar in de VS in de gevangenis verblijven. Opnieuw zullen ze de kerstdagen doorbrengen, ver van hun gezin.  
   
Op 26 december zal ik naar Gaza gaan, vanuit Kaïro. Voor een grote internationale mars. Een mars voor de vrede, met de Palestijnen van Gaza die zich nu al op onze komst verheugen.
marche pour la paix
 
   
De wereld heeft vrede nodig. Er moet dringend een einde komen aan de oorlogen in Afghanistan en in Irak. De internationale opinie vraagt erom. Soldaten die naar die landen gestuurd worden sterven als nutteloze helden. En dan zijn er ook nog de doden bij het Afghaanse en het Iraakse verzet, en de duizenden vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van deze oorlogen. Elke dag die voorbijgaat is een dag teveel.  
   
De vrede is een zaak die ons allen aangaat.  
   
douce paix de Noël Moge u kinderen en vreemdelingen aantreffen op uw weg, die u ontvankelijk maken voor de zachte vrede van Kerstmis. Een vrede die met u meegaat doorheen het hele nieuwe jaar.
 
   
Jacques Gaillot, bisschop van Partenia