Actualiteit
 
Het gebruik door de politie van wapens met rubberkogels wordt in vraag gesteld. Een betoger werd door een rubberkogel zwaar gekwetst in het gezicht. Het schijnt dat dit wapen bedoeld is om indruk te maken. Wat denkt u daarover?  
   
Het gebruik van zo’n wapen is een schandaal. Het maakt slachtoffers. Sinds de recente ingebruikneming ervan hebben al 6 jongeren een oog verloren. Die jongeren zijn verminkt voor de rest van hun leven. Hun toekomst is gebroken. Hoeveel slachtoffers moet dit gevaarlijk wapen nog maken voor het uit gebruik wordt genomen?
Flash-Ball
 
   
In Yaoundé hebben 20 000 mensen deelgenomen aan een mars die door de katholieke kerk werd georganiseerd en geleid door kardinaal Tumi. De deelnemers klagen het protocol van Maputo aan, dat abortus en homoseksualiteit onder bepaalde voorwaarden wettelijk mogelijk maakt, en richten zich tot de president van Kameroen. Bent u het eens met dit protest van kerkelijke zijde?  
   
ils se trompent de combat Geenszins. Ik ben verontwaardigd dat katholieken op kruistocht gaan om druk uit te oefenen op de president. Ze vergissen zich van strijd.
 
   
Het protocol van Maputo is een charter van de fundamentele rechten van de mens voor Afrika. Het is een stap vooruit in de wetgeving, iets om blij om te zijn. Het protocol verbiedt in het bijzonder elke vorm van discriminatie die op het geslacht berust. De inwerkingstelling van dit protocol zal vast en zeker een bevrijding betekenen voor vrouwen en mannen die vandaag onrechtvaardig behandeld worden, veroordeeld en gevangengenomen. Voortaan zal de wet hen beschermen. Daarmee zal natuurlijk niet alles opgelost zijn, want mentaliteiten veranderen maar langzaam en diepgewortelde overtuigingen zijn moeilijk uit te roeien. Maar het zal een beslissende stap zijn, en ik verheug me erover.  
   
Elke dag, of bijna toch, komt Iran in de actualiteit van de media. In en rond Parijs neemt u deel aan ontmoetingen die Iraniërs uit het verzet organiseren, u staat dicht bij hen. Op welke toekomst mag men volgens u hopen voor het Iraanse volk?  
   
Ik ben nooit zo hoopvol geweest als vandaag. De oppositie tegen het regime van de mollahs verzwakt niet. Het verzet breidt zich uit en de vastberadenheid en de moed waarmee het wordt georganiseerd wekken mijn bewondering. Er is een bladzijde omgedraaid. Niets zal meer zijn zoals voorheen.  
   
opression Het regime van de mollahs laat zijn zwakheid blijken door terug te slaan met een ongelooflijke brutaliteit: meer dan 300 doden, duizenden gewonden en gevangenen, met – zoals altijd – het gebruik van foltering. Deze dictatuur weet dat ze bedreigd is. Ze wordt bang. Haar dagen zijn geteld.
 
   
Wanneer een regime er niet meer voor terugschrikt het bloed van de eigen jeugd te vergieten, heeft het geen toekomst.  
   
In Honduras heeft Frankrijk zijn ambassadeur teruggetrokken om te protesteren tegen de nieuwe machthebbers, die de zittende president verjaagd hebben. Ik had graag gehad dat mijn land hetzelfde deed met Iran, en ook zijn ambassadeur terugtrok. Maar de economische belangen zijn ongetwijfeld niet dezelfde…