Actualiteit
 
In Guadeloupe werd een akkoord ondertekend dat een einde maakt aan een historische staking van 44 dagen. Elie Domota wordt algemeen beschouwd als de leider waar men niet omheen kan, maar die ook controversieel is. Hoe ziet u de toekomst?  
   
60.000 mensen zijn op straat gekomen terwijl Guadeloupe slechts 400.000 inwoners telt. Dat is buitengewoon! Deze strijd is waardig verlopen en was gerechtvaardigd, en heeft bewezen dat de bevolking in staat is op de been te komen om een systeem dat nog een erfenis is uit de tijd van de slavernij en het kolonialisme op losse schroeven te zetten. Het fortuin van de Béké’s is afkomstig van de slavernij. Ze hebben het monopolie van de groothandel en de prijszetting in handen. De staat helpt de Béké’s met subsidies.  
   
manifestation en Guadeloupe Begrijpelijk dat Elie Domota voor de Béké’s de gebeten hond is. Gedurende de hele tijd van de onderhandelingen en de strijd heeft hij zich een zeer sterk leider getoond. Dank zij hem vooral draait Guadeloupe nu een bladzijde om. Het betekent het einde van een onrechtvaardig systeem, laten we dat tenminste hopen.
 
   
El Salvador heeft zich een nieuwe linkse president gekozen, Mauricio Funes. Ook dat land, dat lange tijd verscheurd is geweest door burgeroorlog en corruptie, draait nu een bladzijde om. U stond dicht bij wat monseigneur Romero deed, de aartsbisschop van San Salvador die in 1980 door een paramilitaire groep vermoord werd. Gelooft u dat er in dat land echt iets kan veranderen?  
   
Ik denk het. Met zijn 49 jaar en als oud-leerling van de Jezuïeten heeft deze erg populaire televisiejournalist nooit opgehouden de corruptie in zijn land aan te klagen. Na 20 jaar rechts aan de macht is Mauricio Funes een nieuw gezicht. Hij nam de slogan van Barak Obama over: “Ja, we kunnen het!”
Mauricio Funes
 
   
Ik was niet ongevoelig voor zijn eerste verklaring, die warm werd toegejuicht: “Ik neem de profetische boodschap van monseigneur Oscar Romero op, de voorkeursoptie voor de armen.” Als hierop daden volgen is dat goed nieuws voor de bevolking, waarvan bijna een vierde naar de Verenigde Staten is uitgeweken.  
   
In het vliegtuig dat hem naar Kameroen bracht heeft Benedictus XVI verklaard dat het condoom geen oplossing biedt. Wat denkt u daarover?  
   
provoque la polémique Eens te meer doet de paus een polemiek losbarsten. Voor zijn eerste reis op Afrikaanse bodem zal dat hem wel de hele tijd achtervolgen. In Afrika, waar aids nog altijd een gesel is, is het erg gevaarlijk om in deze strijd het condoom uit te sluiten.
 
   
Zoveel NGO’s promoten allerlei middelen in de strijd tegen aids op het terrein! Waarom dan nog lasten opleggen op de schouders van hen die al zeer zware lasten dragen? Waarom het geweten van mensen opzadelen met schuldgevoelens door principes te doen gelden die geen rekening houden met de werkelijkheid? Wat zouden we blij zijn mochten we een bevrijdende boodschap horen die toekomstperspectieven opent voor de volkeren van Afrika!