Actualiteit
 
Wat denkt u van de re-integratie van de integristische bisschoppen?  
   
réintégration des évêques intégristes De paus heeft de excommunicatie van die vier bisschoppen opgeheven. Het is een eerste stap, die op een zekere dag zal kunnen uitlopen op hun re-integratie, als ze ooit ingaan op de opgelegde voorwaarden.
 
   
Deze Romeinse maatregel is een ramp: een van die bisschoppen is een negationist. Het is ondenkbaar dat de paus hiervan niet op de hoogte was. Het is een harde slag voor onze joodse broeders en de joods-christelijke dialoog. Daarmee ontken je het stille schisma van al die katholieken die hun Kerk de rug blijven toekeren. Welk een gezichtsverlies voor de katholieke Kerk! Deze betreurenswaardige kwestie heeft voor verwarring en onbegrip gezorgd bij veel christenen.  
   
Hoe had de paus moeten reageren op de negationistische uitspraken van Mgr. Williamson?  
   
Hij had onmiddellijk moeten reageren! Nu hebben we 10 dagen moeten wachten. Vooral had hij moeten zeggen: “Ik heb me vergist. Ook al ben ik paus, ik heb een ernstige fout gemaakt”. Een beetje zoals Barak Obama gedaan heeft naar aanleiding van een benoeming die hij niet had mogen doen. Vanuit zijn hart rekening houden met de verwarring en de verbijstering die hij bij christenen en joden heeft teweeggebracht.  
   
In elk geval niet zeggen: “We draaien de bladzijde om. De zaak is afgesloten.” Er is helemaal niets beëindigd. Het kwaad is gebeurd. Het is integendeel het moment waarop moet gesproken en gehandeld worden.
rien est terminé
 
   
Men heeft u onlangs Yvan Colonna zien verdedigen, door uw aanwezigheid op het proces van de moord op de prefect van Corsica. Is een bisschop daar op zijn plaats?  
   
Yvan Colonna Als ik Yvan ga bezoeken in de gevangenis, dan is het daar dat ik moet zijn: waar hij is. Als ik naar de rechtbank ga waarvoor Yvan moet verschijnen, dan is het daar dat ik moet zijn: waar hij is. Het is dezelfde solidariteit die me tot een naaste maakt van iemand die in moeilijkheden zit, om het even waar die zich bevindt.
 
   
Als Yvan in de hoorzaal komt en naar de beklaagdenbank gaat, kijkt hij onmiddellijk de zaal in. Hij laat zijn blik rusten op hen die voor hem gekomen zijn. Die aanwezigheid geeft hem de moed om overeind te blijven.  
   
vragen: Robert Galzi