Joyeux Noël
 
Vrede zij met U allen!  
   
Een vreugdevol Kerstfeest met vrede! De geboorte van het Kind van Bethlehem in ons midden is zo’n wonderbaarlijk teken.
God neemt een menselijk gezicht aan, neemt deel aan onze menselijke staat. Zijn komst brengt vrede aan de mensheid. Vrede wordt mogelijk.
Dieu prend visage d'homme
 
   
Een gebeuren gedurende de eerste wereldoorlog van 1914-1918 heeft altijd een sterke indruk op mij achtergelaten . Terwijl Duitsers en Fransen zich als het ware slechts kennen vanuit hun loopgravenoorlog, brengt de Kerstnacht hier een complete verandering in. Duitse soldaten zetten een kerstlied in en steken kaarsen aan. De Fransen doen hetzelfde.  
   
expérience de la fraternité Daarna gebeurt iets ongelooflijks: aan weerskanten durven enkele soldaten uit hun loopgraven te kruipen. Ze gaan naar elkaar toe met zichtbaar open blote handen. Geen enkel schot wordt er gelost. Ze steken elkaar de handen toe en voor de eerste keer wordt er zichtbaar dat zij mensenbroeders zijn. Anderen volgen en algehele vreugde barst uit: het waarnemen van een herwonnen verbroedering. Zij delen hun magere voorraden en beleven die Kerstnacht met een ongeëvenaarde intensiteit.
 
   
Het ogenblik is aangebroken om afscheid te nemen, terug te gaan in hun loopgraven en de wapens weer ter hand te nemen.
En als de legerleiding dit “verraad” bekend wordt, vallen de sancties. Het merendeel wordt gefusilleerd, anderen worden zwaar gestraft.
Het is gemakkelijker oorlog te maken dan vrede!
 
   
Bij het kijken naar het televisienieuws op een avond, trok een bericht mijn bijzondere aandacht: het betreft het geval van een zuigeling die door een vrouw meegenomen is. Onmiddellijk wordt er alles aan gedaan om het kind terug te vinden. De jonge vader, zijn gezicht vol vertwijfeling, zegt publiekelijk op de televisie: “Ik heb de grote behoefte deze persoon te verspreken dat als ze ons kind terugbrengt, zijzelf ook goed onthaalt zal worden. Ze zal niet veroordeeld worden. Wij zullen begrip hebben voor haar ellende, want ze is een vrouw die lijdt”.  
   
Wonderbaarlijke woorden vol vrede! Ook in zijn beproeving zoekt deze man niet naar wraak. Hij probeert echt een broederlijke band naar deze vrouw te scheppen.  
   
Gedurende de voorbereidingstijd op Kerstmis verwijst een liturgische hymne naar “het grote verband tussen verachting en geweld” dat zoveel mensen betreft. Een gegeven uit het verleden alsook uit het heden!  
   
Vrede is niet een droom, het is strijd. Onze strijd.
Moge het Kerstfeest de vredesbron zijn voor U en uw families. Allen ook een Voorspoedig Nieuwjaar.
Noël source de paix
 
   
Jacques Gaillot
Bisschop van Partenia