Drie vragen aan Jacques Gaillot
 
Zopas werd een Afro-Amerikaan verkozen voor het Witte Huis… Hoe analyseert u deze historische gebeurtenis?  
   
De verkiezing van een zwarte tot president van de machtigste natie ter wereld is het eerste goednieuwsbericht van deze eeuw voor de mensheid. Het laatste wereldomvattend goednieuwsbericht gaat volgens mij terug tot de val van de Berlijnse muur in 1989.  
   
Barack Obama Barack Obama heeft de mensheid een kwalitatieve drempel laten overschrijden, het symbool van de overwinning op alle vormen van discriminatie. Wat men onmogelijk waande heeft hij mogelijk gemaakt. In die zin heeft hij meer gedaan dan Martin Luther King. De droom is werkelijkheid geworden. Het is een bijzonder belangrijke gebeurtenis. Het is te begrijpen dat de zwarten, overal ter wereld, fier zijn en hieruit hoop putten.
 
   
Is Frankrijk volgens u rijp om een kleurling (man of vrouw) tot president van de republiek te kiezen?  
   
bouger les mentalités Zeker niet. Helaas! Er zijn muren van vooroordelen die overeind blijven en – op enkele uitzonderingen na – onmogelijk maken dat zwarten toegang krijgen tot politieke verantwoordelijkheden. De wetgevende, regionale of nationale verkiezingen zijn éénkleurig.
De mooie les die de Verenigde Staten ons geven toont ons de weg die we moeten volgen, en brengt een begin van een mentaliteitsverandering teweeg. Laten we ervoor zorgen dat kleurlingen geen uitzonderingen meer zijn bij de volgende verkiezingen.
 
   
Laten we wat aan politieke fictie doen: we zijn in het jaar 2012… Er zijn verkiezingen, zowel in Frankrijk als in de VS… Wie zijn de kandidaten? Hoe ziet de politieke situatie er op dat moment uit?  
   
Naar alle waarschijnlijkheid zullen Obama en Sarkozy zich in 2012 opnieuw kandidaat stellen. Hun programma, hun prioriteiten, hun stijl… zal men heel zeker met elkaar vergelijken. Het is niet ondenkbaar dat over vier jaar, dank zij Obama, het multiculturalisme de kaarten van het wereldbestuur anders zal verdeeld hebben en dat de Europese Unie in staat zal zijn met één stem te spreken waar dit nodig is.  
   
Europe forteresse Maar na jaren van recessie zal het sociale onrecht een zware wonde blijven in de zijde van de mensheid. De arme volkeren zullen blijven grenzen doorbreken om aan te kloppen aan de poort van de rijke landen. Ze zullen botsen op de burcht ‘Europa’.
 
   
vragen: Robert Galzi